Flere videreutdanninger for helsefagarbeidere

Fagskolen i Østfold har i samarbeid med Sykehuset Østfold utviklet to ny linjer med nett- og samlingsbaserte studier, i observasjon- og vurderingskompetanse og kirurgisk virksomhet.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 03.02.2020
Sist oppdatert 24.01.2022
Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud
Videreutdanningstilbudet i kirurgisk virksomhet, vil blant annet gi økt kompetanse innen sterilforsyning. Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nytt studietilbud.

​Fagskolen i Østfold tilbyr nå to nye høyere yrkesfaglige videreutdanninger for helsefagarbeidere. 

Først ut er tilbudet om et fleksibelt studie i observasjon og vurderingskompetanse, som starter opp med første modul allerede i mars. Søknadsfrist er 20. februar, og opptaket skjer fortløpende med 30 studieplasser.

Utdanningen består av seks fleksible moduler, som kan tas enkeltvis eller alle, for å oppnå en hel fagskolegrad på 60 studiepoeng. Hver modul har seks samlinger i løpet av en periode på tre måneder, og hver modul gir 10 studiepoeng. Observasjon og vurderingskompetanse er første modul som starter opp nå denne våren, og de andre modulene er kronisk sykdom, demens, smittevern og hygiene, hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud.

Gjennom studiet observasjon og vurderingskompetanse, skal helsefagarbeiderne få kunnskap til tidlig oppdagelse av sykdom og/eller forverring i helsetilstand. Foto fra Fagskolen i Østfolds film om nye studietilbud.

Studiet skal gi spisskompetanse innen observasjon og vurdering, for å kunne bidra til tidlig oppdagelse av funksjonssvikt og forverret helsetilstand hos pasienter. Tidlig oppdagelse av sykdom og/eller forverring av kronisk sykdom vil kunne bidra til tidligere igangsetting av behandling der pasienten er, og dermed hindre unødvendig innleggelse i spesialisthelsetjenesten.

Flere oppgaver og mer ansvar

Den andre videreutdanningen for helsefagarbeidere som nå kommer på plass, er en deltidsutdanning over to år på 60 studiepoeng i kirurgisk virksomhet.
Helsefagarbeidere som tar dette studiet vil få økt kompetanse innen hygiene og smittevern, sterilforsyning og det kirurgiske pasientforløpet, og dermed kunne få flere oppgaver og mer ansvar.

- Dette er et studie Sykehuset Østfold har vært med på å utvikle. Det er gledelig å endelig kunne tilby denne utdanningen til helsefagarbeidere, sier kompetansesjef Mette Bøhn Meisingset i Sykehuset Østfold. 

Studiet vil gi kompetanse som omfatter praktisk pleie- og omsorg til kirurgiske pasienter, innen sterilforsyning og støttefunksjoner på operasjonsavdelinger. Først og fremst er studiet rettet mot sykehus, men også helsehus og legekontorer med kirurgi. Studiet har blitt utarbeidet i samarbeid mellom Sykehuset Østfold og Fagforbundet. Du kan lese mer om studiet her: https://fagskolen-ostfold.no/studier/helsefag/kirurgisk-virksomhet

Mange videreutdanningstilbud

Fagskolen i Østfold har flere studietilbud innen helse:

  • Barsel og barnepleie
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer
  • Kirurgisk virksomhet
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Livsstils- og kroniske sykdommer
  • Logistikk og service i helsetjenesten
  • Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten