Flere tilfeller av resistent bakterie i sykehuset

Smittevernavdelingen har påvist flere tilfeller av en antibiotikaresistent bakterie i Sykehuset Østfold Kalnes. – Ingen pasienter har hatt alvorlige infeksjoner så langt, men for å unngå at dette skjer, setter vi i verk flere tiltak for å stoppe smittespredningen, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 12.06.2023
Inngang Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

Linezolid resistente enterokokker (LRE) er en bakterie som tilhører vår normale tarmflora. Det som skiller den fra de andre tarmbakteriene er ikke at den er mer farlig, men at den er mer motstandsdyktig mot antibiotika og mer krevende å behandle. 

Disse bakteriene trives godt på sykehus med pasienter som får mye antibiotika.
- Vi har en økende forekomst av LRE på Kalnes, og pasienter har blitt smittet mens de har vært innlagt hos oss. Vi har behandling mot bakterien, men dette er ikke en bakterie vi vil ha i sykehusmiljøet, sier Lervik Larsen.

Vanskeligere å behandle

Personer som er bærere av bakterien, blir ikke nødvendigvis syke. Men ved for eksempel en urinveisinfeksjon som ofte skyldes tarmbakterier, kan infeksjonen bli vanskeligere å behandle siden bakterien er resistent mot antibiotika. 

- For å behandle infeksjoner som skyldes denne bakterien, må vi ty til bredspekret antibiotika. Dette er antibiotika vi i utgangspunktet ønsker å bruke så lite som mulig av, fordi et høyt forbruk av slik antibiotika kan føre til mer antibiotikaresistens.

Viktig håndhygiene

Enterokokker smitter ved kontaktsmitte, enten via miljøet eller via hendene til helsepersonell. For å unngå at utbruddet utvikler seg og sprer seg til flere døgnområder er det nå svært viktig at alle medarbeidere har stort fokus på håndhygiene.

- Det er også viktig at pasientene vasker hendene sine grundig. Urene hender sprer smitte. For friske personer er dette i utgangspunktet en ufarlig bakterie, men siden det er mange sårbare pasienter i et sykehus, er dette en bakterie vi vil bli kvitt så raskt som mulig, sier smittevernoverlegen. 

Ettersom dette er en bakterie som kan overleve lenge i miljøet, forsterker sykehuset nå renholdet i døgnområdene.