Flere pasienter må samkjøre

Sykehuset Østfold innfører fra mandag 14. november økt bruk av samkjøring for pasienter som reiser med taxi til og fra sykehusene i Moss og Sarpsborg. Endringen vil for mange pasienter bety økt ventetid for hjemreise fra sykehuset.

Bjørn Hødal
Publisert 13.11.2016
Sist oppdatert 09.12.2016
En parkeringsplass foran en bygning
Pasienter må være forberedt på å dele taxi med andre.

Pasienter som skal til behandling på sykehuset kan ha rett til å få reiseutgifter dekket. Som hovedregel vil du få dekket utgiftene med en standardsats på kr. 2.20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. For å få dekket reisen må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn 10 kilometer hver vei.

Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst eller enhetstakst med rutegående transport. Du kan søke om å få dekket utgifter til kortere reiser, hvis din behandler dokumenterer at det var nødvendig å bruke bil av helsemessige årsaker. Hvis du har behov for tilrettelagt transport, må du ta kontakt med din behandler som vurderer og evt. utsteder rekvisisjon på medisinsk grunnlag.

Sykehuset Østfold har de siste årene erfart en høy vekst i bruk av taxi som transportmiddel til og fra sykehuset, til fastlege og til fysioterapeut. Taxitransport er dyrt, og sykehuset ser seg nødt til å øke graden av samkjøring for at ikke transportkostnadene skal gå utover behandlingstilbudet. Det vil si at flere pasienter må dele en taxi på hele eller deler av reiseveien.

For de fleste pasienter vil det bety økt ventetid. Både ved at taxi henter pasienten tidligere hjemme, og ved at man må vente på sykehuset til en taxi fylles opp før den kjører. I verste fall kan ventetid for avreise fra sykehuset bli 3 timer. Alle pasienter må forvente å reise sammen med andre, men det gjøres unntak for enkelte pasientgrupper.

Sykehuset anbefaler derfor at pasienter som har mulighet til det, reiser kollektivt eller på egenhånd.

Mer om refusjon av utgifter til pasienttransport kan du lese her.

Saken er oppdatert 9. desember 2016.