Flere kreftpasienter får hjelp

Årene med pandemi har vært krevende i sykehuset, ikke minst for kreftavdelingen. Men til tross for at landet store deler av året var nedstengt, behandlet kreftavdelingen vel 20 prosent flere pasienter i 2021 enn året før.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 25.02.2022
Andreas Stensvold
Andreas Stensvold, avdelingssjef i kreftavdelingen i Sykehuset Østfold

Hvert år sender sykehuset en melding til Helse Sør-Øst som inneholder en rapport fra året som har gått.  I årlig melding 2021 er kreftavdelingen en av avdelingene som utmerker seg.

- Pandemien har gitt oss mange bekymringer. Kreftpasienter er en sårbar gruppe, ofte med et sterkt svekket immunforsvar. For oss har det hele tiden vært veldig viktig at pasientene skal føle seg trygge på at de kan komme til sykehuset og at vi har gjør alt vi kan for å forhindre at noen blir smittet her, sier avdelingssjef Andreas Stensvold i kreftavdelingen.

Kreftavdelingen har klart å unngå å utsette behandlinger, og tallene fra i fjor viser at de har behandlet 20 prosent flere pasienter enn i 2020.

- Alle kreftbehandlinger har fortsatt som normalt. Behandlerne har også fulgt opp pasienter på telefon og ved å bruke video for å skjerme pasientene når de ikke har vært nødt til å møte opp fysisk. Det har vært en tøff tid både for pasienter og medarbeidere. Jeg rørt og meget stolt over medarbeiderne våre i kreftavdelingen på Sykehuset Østfold. Vi har fått til mye bra, sier han.

Roser pasienter og pårørende

Avdelingssjefen er imponert over tålmodigheten og forståelsen pasienter og pårørende har vist i en vanskelig tid. 

- Det var spesielt vanskelig i begynnelsen av pandemien da vi måtte begrense svært mye av besøket til pasienter. Vi fikk heldigvis på plass gode rutiner raskt, slik at pårørende kunne få være sammen med pasienter som lå på sengepost hos oss. Besøkende får fortsatt beskjed om å bruke munnbind når de er på besøk, og det er de flinke til, sier Stensvold.

lges opp hjemmefra
I løpet av 2021 har kreftavdelingen hatt en god utprøving av hjemmeoppfølging med Nimble Homewards, som er en digital løsning. Pasientene måler for eksempel blodtrykk, puls og temperatur hjemme og resultatene overføres direkte til sykehuset. Løsningen gir også mulighet for at helsepersonell og pasienter kan sende meldinger med tekst og bilde.

- Når pasientene kommer til sykehuset, får vi ofte kun et øyeblikksbilde der og da. Det er ikke alltid til det beste. Pasientene er mer hjemme enn på sykehus. De kan ha store endringer i helsetilstanden, og jeg som lege vil ha mye større nytte av et totalbilde med mer informasjon om hvordan det egentlig går med pasienten, sier avdelingssjefen.​

Får tilgang til ny medisin
Antall kliniske studier innen kreftområdet har økt det siste året, slik at flere har fått tilbud om nyeste/eventuelt eksperimentell behandling. Pasienter som deltar i kliniske studier, kan få tilgang til den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig.

- Utviklingen av nye medikamenter og behandlingsformer for kreft, går raskt fremover. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste. Vi ser at mange kreftpasienter takker ja til å bli med i slike studier, sier han. 

I 2017 opprettet kreftavdelingen i samarbeid med forskningsavdelingen en egen forskningsenhet underlagt avdelingen. Tross pandemien har antall pasienter som deltar økt kraftig, og ved utgangen av 2021 hadde enheten 12 aktive studier som rekrutterer pasienter. De fleste studiene er i samarbeid med farmasøytisk industri.

- Vårt mål er hele tiden å bli bedre slik at vi kan gi pasientene våre den best mulige behandlingen. Derfor er det viktig at vi gjør grundige studier både når det gjelder hvordan behandlingen vi gir i dag virker, og ved innføring av nye behandlingstilbud, sier han.

Tilbud etter behandling

Sykehuset Østfold var først ut av områdesykehusene i Norge til å opprette et tilbud til pasienter med senbivirkninger etter kreftbehandling. Dette tilbudet har blitt opprettholdt gjennom hele pandemien. 

- Pasienter som har vært gjennom tøffe behandlinger kan slite med bivirkninger i ettertid. Det kan være for eksempel stråleskader eller tretthet. Vi er glad for at vi kan tilby dem oppfølging her hos oss, sier han.

Vil øke aktiviteten

Antall kreftpasienter øker, og kreftavdelingen må ofte tilby behandling på kveldstid for å ha rom tilgjengelig. Nå starter ombygging i sykehuset på Kalnes for å få flere behandlingsrom. Kreftavdelingen er en av flere avdelinger som vil få flere rom som skal brukes når pasienter kommer til utredning og behandling. De vil også få egne rom med hvilestoler som skal brukes av pasienter som får cellegiftbehandling.

- Vi har et stort behov for mer areal for å kunne ta imot alle som trenger behandling. Vi er glad for at vi nå får økt kapasitet, sier Stensvold.

 ​