Flere i gang med videokonsultasjon

Diabetespoliklinikken er blant områdene i sykehuset som nå er i gang med videokonsultasjon, og flere følger etter. På grunn av koronaviruset er det mange som har meldt behov, og det jobbes for å klargjøre for videokonsultasjon flere steder i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 07.05.2020
Sist oppdatert 12.08.2020
Sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen
Sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen tester løsningen for videokonsultasjon.

​I 2019 gjennomførte Sykehuset Østfold et pilotprosjekt på videokonsultasjon mellom behandler og pasient på revmatologisk avdeling. Nå er det gjennomført opplæring av medarbeidere på diabetespoliklinikken i endokrinologisk avdeling i Moss, som tar i bruk løsningen.

Godt tilbud

- Vi har evaluert og brukt erfaringene fra pilotprosjektet, og har nå startet opp med videokonsultasjon som et fast tilbud. Diabetespoliklinikken i Moss er først ut, men på grunn av pandemien er det mange som har meldt inn behov, sier prosjektleder Heidi Synnøve Halvåg. Personer med diabetes er i risikogruppen for korona og har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke, og derfor er videokonsultasjon til disse pasientene et godt tilbud for å slippe fremmøte.

Saken fortsetter under bildet.

Jorun Wahlberg, Irene Nordrum Rakvåg, Anne Margrethe Håland Johansen og Peggy Måseidvåg Karlsen.

Fra v. diabetessykepleier Jorun Wahlberg, seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg, sykepleier Anne Margrethe Håland Johansen og sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen.

- Vi har startet med leger som har endokrinologiske pasienter og sykepleierne som har diabetespasienter. Vi har kanskje hatt 10 stykker. Vi er i startfasen og det er noe uvant med levende bilde, men ser at dette er et nyttig verktøy for våre behandlere og pasientgruppene vi har. Vi ser fram til at dette blir veldig bra, sier seksjonsleder Irene Nordrum Rakvåg ved poliklinikkområde 10 endokrinologi.

Enkel å bruke

Pasienten kan koble seg opp med både på PC/Mac, nettbrett og smarttelefon.
Det finnes en rekke ulike løsninger for videokonsultasjon på markedet. Sykehuset Østfold har valgt en annen løsning enn den som ble brukt i pilotprosjektet, og benytter nå Norsk Helsenetts løsning JOIN for videokonsultasjon i pasientbehandling. Denne løsningen finnes tilgjengelig og koster ikke noe å benytte, og den er enkel både for pasient og behandler. For å delta i møte på denne måten, må behandlerne ha egne virtuelle møterom med møteromsnummer og PIN. Dette møterommet kobler både pasient og behandler seg inn i.

Glenn David Lind og Peggy Måseidvåg Karlsen

Teknisk ansvarlig Glenn David Lind og sykepleier Peggy Måseidvåg Karlsen

Pasienter vil motta informasjon i innkallingsbrev, dersom de inviteres til videokonsultasjon. I brevet vil det stå nødvendig informasjon om timen, behandler og videokonsultasjon. Pasienten må ha støttet nettleser Google chrome, Safari, Firefox eller Edge, og må skrive inn nettadressen som oppgis for å delta.

Fremdriften i prosjektet med videokonsultasjon i Sykehuset Østfold ligger foran skjema. Innføringen var planlagt å starte i diabetespoliklinikken, barne- og ungdomshabilitering (HABU) og for sårbehandling.

Diabetespoliklinikken og HABU har tatt systemet i bruk, og sårpoliklinikken ønsker å starte opp i juni. I tillegg er det klargjort for følgende avdelinger som har startet med videokonsultasjon, eller er i ferd med å starte. 

Barne- og ungdomsklinikken, nyfødtintensiv, barne- og ungdomspsykiatri, distriktspsykiatrisk senter, voksenhabilitering, geriatrisk poliklinikk, kreft- og blodsykdommer, nyremedisinsk poliklinikk, overvektspoliklinikken, alderspsykiatrisk poliklinikk og rus- og avhengighetpoliklinikk vil bli klargjort i løpet av de neste to ukene. Videre har også psykisk helsevern meldt behov for gruppeterapi på video, og prosjektet er i gang med å se på hvilke løsninger som egner seg.