Flere funn av legionella i miljøprøver

Stikkprøver tatt i Moss viser spor av legionella i vannprøver fra flere dusjer og vask ulike steder i sykehuset i Moss og på DPS. - Faren for å bli smittet er liten, men vi setter inn flere tiltak, sier smittervernoverlege Astri Lervik Larsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.11.2023
Casa del Fascio med parkeringsplass
Sykehuset Østfold Moss

- Vi har ingen pasienter hvor vi mistenker smitte, sier smittevernoverlegen.

Legionellabakterier finnes naturlig i drikkevannet og dermed i vannsystemer i alle bygg. Sykehuset tar rutinemessig vannprøver for å avdekke bakterier. 

I avdelinger hvor legionella er påvist, vil det bli gjennomført hettvannsspyling de neste dagene.
- Det at vi har funn i ulike avdelinger viser at problemstillingen er omfattende. I tillegg til tiltak vi setter inn med en gang, jobber vi med tiltak som vil ha effekt på hele vannsystemet på sykehuset, sier Lervik Larsen.

Sykehuset i Moss har gjennom årene endret mye av driften. I dag er det i hovedsak dagpasienter som kommer til planlagt behandling i sykehuset. Endret bruk av mange rom, har medført at flere vasker og dusjer sjelden er i bruk. Dette gir grobunn for bakterier.
- Vi innfører en rutine med å skylle gjennom alle vasker og dusjer regelmessig og vi vil også vurdere om det er rør som kan kobles fra, sier hun.