Flere funn av legionella i miljøprøver

Stikkprøver som nå er tatt i etterkant av funn av legionella på et pasientrom på kreftavdelingen, viser spor av legionella i vannprøver fra flere dusjer ulike steder i sykehuset på Kalnes. - Faren for å bli smittet er liten, men vi setter inn flere tiltak, sier smittervernoverlege Astri Lervik Larsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.08.2023
Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

- Så langt har vi ingen pasienter hvor vi mistenker smitte, men medarbeidere får beskjed om å være ekstra på vakt dersom pasienter får lungebetennelse under sykehusoppholdet og ikke responderer på vanlig behandling, sier avdelingssjef Jetmund Ringstad i infeksjonsmedisinsk avdeling.

Mindre sykdomsfremkallende
Det finnes mange ulike typer legionella, og den som oftest er årsak til sykdom og som også gir mest alvorlig infeksjon, er Legionella pneumophila. Bakteriene som er påvist i vannprøvene er ikke Legionella pneumophila, men en annen legionella-art som er mindre sykdomsfremkallende.

- Det er spesielt immunsvekkede pasienter og pasienter med redusert lungefunksjon som vil være utsatt for infeksjoner med denne bakterien, sier smittevernoverlegen.

Setter inn ulike tiltak
Legionellabakterier finnes naturlig i drikkevannet og dermed i vannsystemer i alle bygg. Sykehuset har i utgangspunktet gode sikringstiltak mot legionella og tar rutinemessig vannprøver for å oppdage bakterier som likevel kommer inn i rørene.

I rom som får påvist høye bakterienivåer som man regner med at kan utgjøre en smittefare for pasientene, vil dusjen bli sperret og vann fra vasken skal ikke benyttes som drikkevann inntil tiltak er gjennomført.

- Det at vi har funn på flere rom på ulike avdelinger viser også at problemstillingen er mer omfattende enn at vi kan ha fokus kun på enkeltrom, sier Lervik Larsen.

Tapper vann
Teknisk avdeling vurderer derfor ulike, mer generelle tiltak som vil ha effekt på hele vannsystemet på sykehuset

- Vi jobber med ulike tiltak, som blant annet å heve temperaturen på vannet i sykehuset, sier Steinar Monge, seksjonsleder i teknisk avdeling.

I sykehuset er det flere vasker og dusjer som sjelden er i bruk, og som gir grobunn for bakterier.

- Vi innfører en rutine med å skylle gjennom alle vasker og dusjer regelmessig. Også på rom som for eksempel er gjort om til lager, men hvor det finnes en vask som ikke brukes, og på pasientrom hvor dusjen ikke brukes, sier Monge.

 

 

​