Flere barn og unge trenger behandling

- Det er urovekkende at så mange barn og ungdom nå henvises for hjelp fra barne- og ungdomspsykiatrien i spesialisthelsetjenesten, sier avdelingssjef Ragnhild Tranøy i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.05.2023
Ragnhild Tranøy
Avdelingssjef Ragnhild Tranøy

Helse Sør-Øst har undersøkt hvordan aktiviteten i barne- og ungdomspsykiatrien i sykehusene i regionen har utviklet seg siden før pandemien. Antall konsultasjoner har økt betraktelig sammenliknet med 2019. De tre første månedene i år er det registrert over 160 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge ved sykehusene i Helse Sør-Øst.

I Sykehuset Østfold har antall konsultasjoner det tre første månedene i år vært 13 800. Dette er en økning på mer enn 13 prosent sammenlignet med det samme tidsrommet i 2019.

- Signalene fra helsemyndighetene er tydelige på at barne- og ungdomspsykiatrien skal styrkes. Vi har klart å øke aktiviteten, men det er en utfordring å klare å øke kapasiteten tilstrekkelig innenfor de økonomiske rammene vi har, sier Tranøy.​

Store ulikheter

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Østfold tar både imot barn og unge som har behov for akutt behandling og innleggelse, og de som henvises til planlagt behandling i en poliklinikk, BUPP.

Poliklinikkene er lokalisert i kommuner rundt i Østfold, og avdelingssjefen ser at det er store ulikheter mellom kommuner.

- Noen kommuner har et godt apparat med lavterskeltilbud og tilgjengelig kompetanse som kan følge opp barn og unge som har psykiske utfordringer, mens i andre kommuner blir barn og unge raskere henvist til sykehusets poliklinikk som første tiltak. Det er viktig at sykehus, fastleger og kommunehelsetjenesten samarbeider tett for å finne et godt tilbud til barn og unge, slik at barna får behandlingen og oppfølgingen de har behov for. Slik sikrer vi også at det er de riktige pasientene som kommer til oss, sier Tranøy.​

Tilbud i hjemkommune

Målet er at ventetiden i barne- og ungdomspsykiatrien skal være så kort som mulig, og samtidig skal andelen henvisninger som avvises reduseres.

- For at vi skal nå disse målene, er det viktig at barn og unge som kan få hjelp utenfor sykehuset, får vite om tilbudene som finnes. Sykehuset vil alltid ta imot alle som har behov for akutt hjelp. Men for noen barn og ungdom kan et tilbud i hjemkommunen være det de har behov for, sier hun.