Færre prøver er positive

Laboratoriet i Sykehuset Østfold har påvist korona i mer enn 10 000 prøver etter at pandemien kom til Norge. - Nå ser vi heldigvis at færre av prøvene vi analyserer, er positive, sier avdelingssjef Anne Palacios.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 26.04.2021
Anne Palacios
Anne Palacios, avdelingssjef i senter for laboratoriemedisin.

​Etter at de første koronaprøvene kom til sykehuset i mars i fjor, har senter for laboratoriemedisin analysert mer enn 350 000 prøver, hovedsakelig fra innbyggere i kommunene i Østfold og Vestby.

- Vi har fortsatt en del smitte i kommunene her, og vi vet at antall positive prøver raskt kan øke ved nye smitteutbrudd. Men de siste ukene har det vært en gledelig nedgang i hvor mange av prøvene vi analyserer som er positive, sier Palacios.

I uke 13 analyserte laboratoriet 10 612 prøver. Av disse var 5,7 prosent positive.
I uke 14 ble 11 682 prøver analysert. Her var 4,3 prosent positive.
I uke 15 ble 9216 prøver analysert. Av disse var 3,6 prosent positive.
I uke 16 analyserte laboratoriet 8095 prøver. Her var 3,6 prosent positive.

- Antall prøver som blir tatt i kommunene, har gått noe ned. Men det er tydelig at innbyggerne fortsatt tar oppfordringen fra helsemyndighetene om å teste seg på alvor, sier hun.

Flest muterte

Senter for laboratoriemedisin doblet analysekapasiteten få måneder etter at de første koronaprøvene kom til laboratoriet i fjor. Nå kan de i utgangspunktet analysere opp til 12 000 prøver i uka.

- Da smitten økte i mars i år, arbeidet både maskiner og medarbeidere på høygir. På det meste analyserte vi mer enn 16 000 prøver på en uke, sier avdelingssjefen.

Mellom 80 og 90 prosent av prøvene som er positive i Østfold, er den muterte engelske (britiske) varianten.

- For å utnytte analysekapasiteten, samler vi opp og analyserer alle positive koronaprøver på nytt neste dag for å se etter de muterte variantene. Det viktigste er at personer som er smittet av korona, får rask beskjed slik at de isolerer seg og hindrer videre smittespredning. Dersom det er et mutert virus, vil kommuneoverlege få beskjed i etterkant, når prøven er analysert, sier Palacios.

Roser kommunene

Laboratoriet i sykehuset kan identifisere den engelske varianten, men kan ikke skille mellom brasiliansk og sørafrikansk variant av virus. Dersom analysen avdekker at det kan være den brasilianske eller sørafrikanske varianten, sendes prøven videre til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse.

- Vi har kun hatt en håndfull prøver i Østfold som har vært andre varianter enn den engelske, og kommunene er veldig flinke til å iverksette ekstra tiltak for å hindre videre smitte, sier Palacios.

Så raskt som mulig

De aller fleste som blir testet på de ulike teststasjonene i kommunene, får testresultatet neste dag.
- Vårt mål er å sende ut svar så raskt som mulig, men det er en tidkrevende prosess prøvene skal igjennom før svarene er klare, sier hun.

Den ordinære PCR-analysen som påviser koronavirus tar 5,5 timer. Analysen av de positive prøvene som tas i etterkant for å avdekke muterte varianter av viruset, tar fra 4-6 timer.
- Og dette er bare tiden det tar for selve analysen. Prøvene som tas i kommunene samles opp i store sekker og blir kjørt til sykehuset. De pakkes opp, registreres og sorteres, og hvert prøveglass åpnes opp og håndteres manuelt før prøvene plasseres i maskinen, sier hun.