Fem nye behandlingsrom til kreftpasienter

Nå kan kreftavdelingen i Sykehuset Østfold straks ta i bruk fem nye behandlings – og undersøkelsesrom. – Dette er utrolig bra for både pasienter og medarbeidere, sier avdelingssjef Andreas Stensvold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 23.12.2022
Lederne for kreftavdelingen i et av de nye behandlingsrommene
Avdelingssjef Andreas Stensvold, sykepleier Inger Karin Thomassen og seksjonsledere Elisabet Holm og Hanne-Guro Gellein i et av de nye rommene.

I et stort luftig rom står fem nye behandlingsstoler plassert. I rommet som tidligere var to legekontorer, skal nå kreftpasienter få cellegiftbehandling. Noen behandlinger varer en halv time, for andre kan behandlingen vare opptil sju timer.

- Vi har et stort behov for behandlingsplasser, og selv når vi tar de nye rommene i bruk, er vi avhengig av å ha åpent fra klokken 08.00 til 21.00 fire dager i uken. Det er mange pasienter som trenger behandling, sier Stensvold.

Kapasitetsutfordringer

Sykehuset Østfold har behov for mer plass både til døgnplasser og til poliklinikk hvor planlagt behandling og undersøkelser foregår. For å løse noen av kapasitetsutfordringene ble det startet et stort prosjekt «kapasitetsøkning somatikk på kort sikt (2020-2025)».

Både sykehuset på Kalnes og sykehuset i Moss er gått grundig gjennom for å finne muligheter for omgjøringer.

I kreftavdelingen er kontorer og ventesone bygget om til behandlingsrom og samtalerom.
- At vi har fått et eget rom hvor vi kan ha en rolig samtale med pasient, er vi veldig glade for. Rommet er også innredet slik at det er barnevennlig. Det er viktig når vi har barn som pårørende her, sier seksjonsleder Elisabet Holm.​

Det nye samtalerommet

Det nye samtalerommet

Flere kliniske studier
Ved siden av samtalerommet, er det et nytt behandlingsrom med to behandlingsstoler. Dette rommet skal i hovedsak brukes til pasienter som er med i kliniske studier.

Antall kliniske studier innen kreftområdet øker og stadig flere får tilbud om nyeste/eventuelt eksperimentell behandling. Pasienter som deltar i kliniske studier, kan få tilgang til den nyeste og mest avanserte behandlingen før den er allment tilgjengelig.

- Utviklingen av nye medikamenter og behandlingsformer for kreft, går raskt fremover. Målet med kliniske studier er å få økt kunnskap om sykdommer som kan ramme oss, hvilke typer behandling som kan gis, og hvilken behandling som er den beste. Vi ser at mange kreftpasienter takker ja til å bli med i slike studier, sier han.  

Det tidligere beredskapsrommet i sykehuset er også bygget om. Rommet har blitt til tre nye konsultasjonsrom for kreftavdelingen.

- Vi gleder oss til å ta i bruk alle rommene. Dette er utrolig bra for pasientene våre. Og at vi får mer plass, vil lette arbeidshverdagen for medarbeiderne i avdelingen også, sier avdelingssjefen.​

Vil få 25 nye behandlingsrom

Omrokkeringer i sykehuset og bygging av et modulbygg med kontorplasser, har gjort det mulig å frigi areal til mer pasientbehandling innenfor flere fagområder. Sykehuset i Moss har fått ni nye behandlingsrom. Totalt vil sykehuset på Kalnes få 25 nye behandlingsrom. Ni rom er allerede tatt i bruk, og nå åpner fem nye behandlingsrom for kreftpasienter. Kvinneklinikken har også fått to nye rom som ferdigstilles nå.  ​

Har doblet antall ultralyder

- Dette er tredje dagen jeg tar imot damer som skal til ultralyd i det nye rommet, sier jordmor Tanja Lybæk fornøyd.
Et stort rom som tidligere var kontorområde for leger, har blitt til to rom som nå vil bli jevnt besøkt av gravide kvinner. Det ene rommet skal brukes ved registrering av hjertefrekvensen til fosteret. Her vil det stå lenestoler slik at flere kan undersøkes samtidig. Så snart stoler og CTG-apparater er på plass, vil rommet tas i bruk.

I det andre rommet er ultralydapparatet tatt i bruk.
- Etter at vi begynte med tilbudet om tidlig ultralyd, har vi doblet antall ultralyder. Da var det helt nødvendig med mer plass, sier Lybæk.

Nå har avdelingen til sammen tre rom som brukes til ultralydundersøkelser, og daglig er det omtrent 30 gravide som undersøkes med tidlig ultralyd eller rutineultralyd.

- De gravide som må følges opp under graviditeten på grunn av komplikasjoner, kommer også hit for å ta ultralyd.

Jordmor Tanja Lybæk i nytt ultralydrom

Jordmor Tanja Lybæk i det nye ultralydrommet.