Får rask hjelp

Sykehuset Østfold er blant sykehusene som har kortest ventetid på rusbehandling. – Det er viktig at vi starter behandlingen raskt, og det klarer vi selv om antall pasienter øker, sier klinikksjef Andreas Joner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.05.2024
En mann iført blå skjorte
Klinikksjef Andreas Joner i i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

Sykehuset Østfold er et av sykehusene Helse Sør-Øst trekker fram som et av sykehusene i regionen med kortest ventetid for pasienter som trenger rusbehandling.

- Dessverre har antallet som har behov for rusbehandling økt de siste ti årene. Vi er glad for at vi har klart å holde ventetidene nede i flere år nå, selv om antall henvisninger har gått opp, sier Joner.

Bredt tilbud

Avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold er ansvarlig for drift av tverrfaglig spesialiserte behandling for rusmiddelavhengighet (TSB).

- Vi har to døgnenheter i Sykehuset Østfold Moss; seksjon for avrusning og seksjon for utredning. I tillegg har vi fem poliklinikker for rus- og avhengighetsbehandling plassert i ulike deler av fylket. At pasienter kan få rask og god behandling, er en stor fordel, sier klinikksjefen.

Hjelp innen få uker

For om lag ti år siden var ventetiden på rusbehandling om lag 60 dager i Helse Sør-Øst. Nå er ventetiden halvert, og ved flere helseforetak får pasienter som trenger rusbehandling hjelp innen få uker. Det viser de siste kvalitetstallene fra Helsedirektoratet, skriver Helse Sør-Øst på sin nettside.

I Helse Sør-Øst er det Sykehuset Østfold, Sykehuset Telemark og Akershus universitetssykehus som hadde de korteste ventetidene innen rusbehandling. Ved disse helseforetakene må man i snitt vente på behandling i 22 dager, mens det nasjonale målet er 30 dager.

Et prioritert område

– Ventetidene har vært stabilt lave over tid, og er muligens på vei ned. Vi er opptatt av at pasientene ikke skal vente for lenge før de kan starte behandlingen, sier Cecilie Skule. Hun er avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst.

– Når mennesker som strever med avhengighet ber om hjelp, er det viktig at de kan komme i gang med behandling i løpet av kort tid, sier Skule.

Hun forteller at tverrfaglig spesialisert rusbehandling er et prioritert område i Helse Sør-Øst.
– Tallene viser at sykehusene gjør en god jobb, og det er også gledelig å se at det er svært få fristbrudd innen rusbehandling, sier Skule.

De siste månedene i fjor var det ingen fristbrudd ved Sykehuset Østfold, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold, Sykehuset Innlandet og Vestre Viken.