Får midler til innovasjonsprosjekter

Alle de tre innovasjonsprosjektene sykehuset søkte om midler til å gjennomføre, har fått «go» fra Helse Sør-Øst. - Det at vi nok en gang får midler til å bedrive innovasjon, er utrolig morsomt. Vi trenger innovasjon for å utvikle oss, og med et moderne sykehus, innovative medarbeidere og dyktige samarbeidspartnere, er potensialet større nå enn noen gang, sier innovasjonssjef Ingunn Olsen i Sykehuset Østfold.

Nina C. Bjerke
Publisert 30.12.2016
Ingunn Olsen
Innovasjonssjef Ingunn Olsen foran selvinnsjekkautomaten i Sykehuset Østfold Moss.

​Sykehuset begynte å jobbe systematisk med innovasjon i 2011. Ett av de  første store innovasjonsprosjektene var «Spillteknologi som læringsarena». Spillet gjorde det mulig for medarbeiderne å bevege seg rundt i en virtuell, identisk modell av sykehuset på Kalnes og å trene på arbeidsprosesser før bygget stod ferdig. 
- Spillbasert simulering har et stort potensial, spesielt når det gjelder opplæring. Mer avansert teknologi og medisinsk utvikling øker behovet for opplæring, simulering/trening, standardisering og samhandling. Mulighetene som ligger i spillteknologi og simulering bør derfor utnyttes, sier Olsen.

Bedrer pasientbehandlingen

To av prosjektene som har fått pengestøtte fra Helse Sør-Øst, er knyttet til bruk av spillteknologi og spillmetodikk. Det ene prosjektet heter «Spillbasert trombolysesløyfeøvelse for økt pasientsikkerhet og effektivitet». Dette prosjektet skal utvikle et spillbasert treningssystem (3D-simulering) for helsepersonell og enheter der målet er å øke effektiviteten og kvaliteten i forløpet fra en pasient kommer inn på sykehuset med symptomer på hjerneinfarkt og til pasienten har fått trombolysebehandling (medisin mot blodpropp).
- I det andre prosjektet, «VR-basert rehabilitering av synsfeltutfall etter hjerneslag», er målet å undersøke om VR-briller (Virtual Reality) kan være et effektivt opptreningsverktøy for pasienter som har mistet deler av synsfeltet etter et hjerneslag, sier innovasjonssjefen.

Det tredje prosjektet skal se på hvordan sykehuset kan forenkle og bruke data som innhentes om pasienten under behandling. I første omgang skal det fokuseres på pakkeforløp for prostatakreft.
- Dersom vi ved bruk av maskinlæring-teknikker kan gjenkjenne komplekse mønstre hos pasientene i en pasientgruppe, så kan vi gi bedre og mer effektiv behandling til de enkelte pasientene. Sykehuset og medarbeiderne får mer effektive arbeidsprosesser, mens ressursene utnyttes bedre og ventetidene går ned, sier hun.

​Fakta om innovasjon i SØ

Sykehuset Østfold satser på innovasjonsarbeid, og er et av få sykehus i Norge som har en egen innovasjonssjef. Ved hjelp av målrettet, systematisk arbeid og nettverksbygging, har sykehuset klart å etablere seg som en solid innovasjonsaktør.
To ganger i året deler Helse Sør-Øst ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen. Hvert prosjekt kan maksimalt få 500.000 / 750.000 kroner, avhengig av om innovasjonsprosjektet er forskningsbasert eller behovsdrevet. Siden 2014 har SØ fått innvilget 15 prosjektsøknader innenfor kategorien behovsdrevet innovasjon.