Får ikke automatisk ny time

I løpet av 2017 avbestilte pasienter hele 50 999 timer i Sykehuset Østfold. I tillegg lot 18 423 pasienter være å møte til time uten å gi beskjed. Nå endrer sykehuset reglene og blir strengere.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 25.01.2018
Helge Stene-Johansen
Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Øsfold.

​- At så mange pasienter ikke møter opp og ikke gir beskjed, får store følger. Ikke minst for andre pasienter som venter på å få time. Derfor er vi nødt til å bli strengere, sier Helge Stene-Johansen, fagdirektør i Sykehuset Østfold.

Hittil har pasienter som har avbestilt flere ganger, eller som ikke har møtt opp til time uten å gi beskjed, hatt mulighet til å bestille ny time. Dette blir nå endret.

  • Pasienter som er henvist til sykehuset og avbestiller to ganger, må som hovedregel få ny henvisning før de får time.
  • Pasienter som ikke møter og som ikke gir beskjed, må også som hovedregel ha ny henvisning før de blir satt opp til ny time.

Denne informasjonen vil stå i innkallingsbrevene som blir sendt til pasientene. I tillegg må pasienter som ikke møter opp, betalte dobbel egenandel som tidligere.

- Vi håper pasientene vil forstå hvor viktig det er at de møter opp til timen de har fått i sykehuset. Dersom pasienten må henvises til sykehuset på nytt, betyr det dessverre også merarbeid for fastlegene som henviser pasienter til oss, sier Stene-Johansen.

Et stort apparat
Mange som avbestiller time i sykehuset, venter med å gi beskjed til det kun er kort tid igjen til de skal møte. Det betyr at det er vanskelig å få kalt inn andre pasienter som venter på undersøkelse eller behandling.

Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid. Ofte skal undersøkelser gjøres i spesialrom som må bookes. Mange skal til andre undersøkelser i forbindelse med legetimen, for eksempel til røntgen. Det betyr at det også er booket rom der, og helsepersonellet har dette lagt inn i dagens arbeidsplan.

- Selv om pasientene avbestiller noen dager i forveien, er det vanskelig for oss å fylle timen som blir ledig. Men vi gjør hva vi kan for å nå pasienter som venter på time. Her er det mange medarbeidere i sykehuset som bruker mye tid på å ringe rundt, sier Stene-Johansen.

Prøver å legge til rette
Sykehuset prøver også å legge bedre til rette for at pasienter selv kan kunne avtale timer som passer inn i egen timeplan. Dette gjelder foreløpig kontrolltimer etter operasjon og behandling. Ortopedisk avdeling har kommet langt med denne direkte bookingen, og ordningen tas gradvis i bruk i flere avdelinger.
- Vi håper at denne ordningen vil bidra til færre avbestillinger, sier fagdirektøren.

Han poengterer at målet til sykehuset med å endre reglene, er å få pasienter til å møte opp.

- Vi har ikke noe ønske om å være urimelige, og det er mange pasienter som har en god grunn til å avbestille. Da prøver vi å finne en ny time som passer. Men når så mange avbestiller eller ikke gir beskjed i det hele tatt, er det for lettvint, sier Stene-Johansen.

Får påminnelse på SMS

Pasientene som avbestiller skal både til utredning, til behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt, både i somatikken (fysisk helse) og i psykisk helsevern.

Pasientene får beskjed om timen i et brev. Deretter sender de aller fleste avdelingene i sykehuset en SMS for å minne om timen.
- Det burde gi de fleste pasienter mulighet til å planlegge og å huske at de har time på sykehuset, selv i en hektisk hverdag. Vi ønsker å tilby alle pasienter den beste behandlingen og oppfølgingen, og da er det viktig at pasientene møter opp, sier Stene-Johansen.

Nøkkeltall for Sykehuset Østfold

Mange pasienter får behandling i sykehus uten å være innlagt.
Dette er tall for Sykehuset Østfold for 2017:

Antall polikliniske konsultasjoner 348 908
- Somatikk (fysisk helse): 251 367
- Psykisk helsevern og rus: 97 541

 


Kan gi mer arbeid for fastlegene
Petter Brelin
Petter Brelin Foto: Sykehuset Østfold

 

- Det er ingen tvil om at det er et problem at så mange pasienter ikke møter opp, og fastlegene kan helt sikkert bidra med å oppfordre pasienter til å møte til sykehustimen de er henvist til. Men jeg er redd løsningen sykehuset nå velger, vil bety mer arbeid både for fastleger som må henvise pasienter på nytt, og for sykehuslegene som skal vurdere henvisningene, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin.

Han mener at det store antallet pasienter som ikke møter til time, kan tyde på et overforbruk av helsetjenester, og at antall pasienter som blir henvist til spesialisthelsetjenesten kan være for høyt.
- Dette må jo være et tegn på at et stort antall pasienter egentlig ikke ser på timen de har fått i sykehuset, som noe viktig. Da kan det hende at de ikke skulle vært henvist til sykehuset i det hele tatt, sier han.