Får hjelp av Helse Nord

- Intensivsykepleiere fra Helse Nord vil komme sørover for å bistå oss i og etter påsken. At sykehusene på tvers av landet kan hjelpe hverandre, gir oss en trygghet når antall pasienter øker, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 31.03.2021
Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

​Sykehuset Østfold har økt beredskapen og har nok senger og respiratorer til å kunne ta imot flere covid-pasienter som har behov for intensivbehandling.

- Men det er en utfordring å kunne bemanne nok intensivplasser med den pågangen av pasienter vi ser nå. Spesielt fordi mange av våre svenske vikarer ikke kommer til Norge som tidligere. Selv om medarbeidere både i intensivavdelingen og i andre avdelinger stiller opp og tar ekstra vakter, er vi veldig takknemlige for at sykepleierne fra Helse Nord vil komme, sier Gjessing.

Den første intensivsykepleieren kommer fra Finnmarkssykehuset allerede på fredag, og på tirsdag kommer det én fra Nordlandssykehuset. I tillegg arbeides det med å få avklart to til tre intensivsykepleiere til, fra Finnmarkssykehuset.

Mindre planlagt aktivitet

Sykehuset Østfold har vært i gul beredskap siden 2. desember i fjor, og det har vært et ganske jevnt antall innlagte pasienter med covid-19 de siste månedene.

- Medarbeiderne har jobbet hardt for å opprettholde så mye planlagt aktivitet som mulig for at pasienter som har time i sykehuset, skal få undersøkelsene og behandlingen de venter på. Men med en så stor pågang av svært syke covid-pasienter som vi har nå, må mange medarbeidere fra andre avdelinger bistå i behandlingen av disse pasientene. Derfor må mye av den planlagte aktiviteten tas ned, sier hun.

Pasienter som får utsatt sin time, mottar beskjed fra sykehuset.

Mange vaksineres

I følge tall fra Helse Sør-Øst må sykehusene i vår region belage seg på at antall pasienter vil stige de neste ukene. Per i dag har Sykehuset Østfold 22 innlagte covid-pasienter. Av dem er ni pasienter på intensivavdelingen.

- Det har vært et krevende år i sykehuset, og det er et høyt smittetrykk i kommunene. Men heldigvis blir sakte, men sikkert flere innbyggere vaksinert, og vi håper og tror at det vil bety færre svært syke pasienter i tiden framover. Vi ser allerede at det er en betydelig nedgang blant de eldste, sier Gjessing.

I Sykehuset Østfold er nå 5000 faste medarbeidere og medarbeidere som går i vikariater, vaksinert. Det vil si at nær 80 prosent av alle ansatte i sykehusets lokasjoner rundt i Østfold, nå har fått minst én vaksinedose.

- Det er betryggende at så mange medarbeidere er vaksinert. Selv om vi har strenge smittevernrutiner i sykehuset, er det alltid en risiko for å bli smittet både på jobb og utenfor. Med vaksine minsker også risikoen for at medarbeiderne våre blir alvorlig syke og at de bringer smitte inn i sykehuset.