Får data rett fra hjemmet

Over 4000 østfoldinger får behandling med CPAP-apparat for pusteproblemer når de sover. Nå kan spesialistene følge opp pasientene via et trådløst og webbasert system som overfører data fra apparatet til sykehuset. – Dette betyr at vi kan behandle og følge opp mange flere pasienter, sier Trond Bjørge, overlege ved søvnenheten i Sykehuset Østfold Moss.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.06.2016
Sist oppdatert 07.11.2016
Elisabeth Klepper og Trond Bjørge med CPAP-apparat.

Søvnapné er en av de aller vanligste sykdommene i Norge. Obstruktiv søvnapné, som er den vanligste formen, oppstår ved at mykdelene i bakre svelg faller sammen når man sover, og skaper et luftveishinder. Dette fører til fall i surstoffinnholdet i blodet, hyppige oppvåkninger eller nesten- oppvåkninger og derav dårlig søvnkvalitet. Det typiske symptomet er søvnighet på dagtid, med tendens til å falle i søvn når man slapper av. I verste fall kan søvnigheten skape problemer f. eks. ved bilkjøring. Det er også en del andre helsemessige konsekvenser av tilstanden.
- Vi vet at det er store mørketall her, men vi regner med at i hvert fall 10 000 personer i Østfold har denne sykdommen. At sykdommen de siste årene har fått mye oppmerksomhet, gjør at antall pasienter som henvises til oss, øker voldsomt, sier Bjørge.

Brukes hver natt

De fleste søvnapné-pasienter behandles med CPAP-apparat. En tilpasset pustemaske spennes fast over nesen. En lett luftslange som er koblet til en liten maskin, gir et lett økt trykk som holder luftveiene åpne når man sover.
- Dette er den mest effektive behandlingen av disse pasientene, og i dag er det over 4000 østfoldinger som kobler seg til et slikt apparat hver kveld, sier Bjørge. 

Overlegen leder søvnenheten som ble åpnet i fjor. Her samarbeider spesialister i lungemedisin og øre-nese-hals med spesialutdannede sykepleiere, for å gi pasientene den beste medisinskfaglige behandlingen.
- Vi ønsker å kunne behandle så mange som mulig, og nå får vi hjelp av ny teknologi. CPAP-apparatet er som en liten datamaskin. Via AirView, som er et sikkerhetsklarert, webbasert system, kan vi lese av apparatets data uten at pasienten trenger å komme til sykehuset. Ser vi at det er noe som ikke stemmer, ringer vi pasienten opp for å finne løsninger, sier Bjørge.

Anonymisert

Dataene fra CPAP-apparatet overføres via nettet noen minutter etter at brukeren har koblet seg av etter natten. Dataene som overføres er brukstid, lekkasje, trykkverdier og antall pustepauser eller nesten pustepauser per time. Pasientens identitet er anonymisert når dataene overføres.
- De fleste pasientene har etter tilvenningsfasen ikke store problemer med å bruke CPAP-apparatet. Tidligere ble likevel alle kalt inn til flere kontroller. Nå kommer bare de som trenger det, til kontroll på sykehuset. Det betyr at vi kan ta inn flere nye, sier intensivsykepleier Elisabeth Klepper.

Fornøyde pasienter

Den nye teknologien har gjort at antall pasienter som kan starte behandling har økt betydelig. Bare for pasienter som vurderes av lungespesialister, har antall nye pasienter som får time, økt fra 9 til 21 per uke. Antall som vurderes av øre nese hals-spesialister, øker også.

Klepper er en av sykepleierne i søvnenheten som følger pasientene tett.
- Pasientene setter pris på at de kan få oppfølging hjemme, slik at de slipper å komme til sykehuset. Og vi oppfordrer dem alltid til å ringe oss dersom det er noe de lurer på, sier hun.

Nummer to i Norge

Sykehuset Østfold er det andre sykehuset i Norge som har tatt AirView i bruk i den daglige driften. Foreløpig er det stort sett kun behov for dataoverføring når nye pasienter skal få behandling. Men det er også mulig å koble på pasienter som har brukt CPAP en stund, hvis det er behov for ekstra oppfølging.