Får 4,9 millioner fra Forskningsrådet

Sykehuset Østfold har for første gang fått forskningsmidler fra Forskningsrådet. Jordmødrene og forskerne Stine Bernitz og Rebecka Dalbye er nå i gang med en storstilt studie hvor målet er å tilrettelegge for en trygg fødselsomsorg for alle.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 21.09.2023
Sist oppdatert 16.02.2024
Et par kvinner smiler
F.v. Rebecka Dalbye og Stine Bernitz

Forskningsrådet gir støtte til seks forskningsprosjekter som alle handler om kvinnehelse.
- Vi trenger mer kunnskap om kvinners helse. Derfor er det så viktig at det nå settes i gang flere forskningsprosjekter som kan bidra til nettopp dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Forskningsrådets nettside.
Regjeringen har derfor øremerket midler til forskning på kvinnehelse. Midlene fordeles gjennom Forskningsrådet.

20. september fikk de to erfarne forskerne ved Sykehuset Østfold beskjeden om at deres prosjekt er et av forskningsprosjektene som får støtte.
- Vi er takknemlige og ydmyke for at vårt forskningsprosjekt ble valgt i en konkurranse med utrolig mange viktige forskningsprosjekter på kvinnehelse. Vi har stor tro på at studien vil bidra til at vi får viktig informasjon som kan bidra til en trygg fødselsomsorg for alle, sier Dalbye.
Fra gammel til ny retningslinje
Det er om lag 55 000 kvinner som føder barn hvert år i Norge. Per i dag benyttes en retningslinje for overvåking i fødsel og vurdering av fremgang i alle fødsler som er basert på forskning fra 1950 tallet.

I 2020 presenterte WHO (Verdens helseorganisasjon) en ny retningslinje for fødsel basert på nyere og robust forskning som også inkluderer kvinnenes rett til samvalg og informert samtykke for intervensjoner og behandling. Denne retningslinjen kalles «The Labour Care Guide» LCG og er nå det anbefalte verktøyet for overvåking av fødsel internasjonalt.

- I Norge har vi ennå ikke innført LCG og det er ønskelig å undersøke effekten av LCG før retningslinjen innføres nasjonalt, for å kunne levere en evidensbasert og tilpasset helsetjeneste til alle kvinner, sier Bernitz.

Vil ha med 22 000 kvinner

Studien vil organiseres med en stepwedge multicenter randomised design, der forskerne inkluderer 10 sykehus i Norge og omtrent 22 000 kvinner.
Studien har stort potensiale til å avdekke eventuelle forskjeller i behandling, utkomme og behov, som igjen kan bidra til en tilpasset omsorg.

Fram til nå er det ikke gjort kliniske studier som sammenligner effekten av LCG og tidligere retningslinjer, så det er stor interesse for prosjektet både nasjonalt og internasjonalt.
- Vi har med to rådgivere fra WHO i prosjektet og resultatene vil ha betydning for et internasjonalt miljø, samtidig som vi også har et solid nasjonalt forskerteam i prosjektet, sier Bernitz.

Forskning på effekten av LCG vil kunne bidra til bedre helse for kvinner, spesielt med fokus på muligheten for å individuelt vurdere fremgang i fødsel.
- God fødselsomsorg tilpasset den enkelte, har langtidseffekt på kvinnehelse og er forebyggede for utvikling av psykisk og fysisk uhelse. Gjennom studien vil vi innhente essensiell informasjon for å kunne tilrettelegge for en trygg fødselsomsorg for alle. Dette gagner den enkelte og forhindrer både over- og under-behandling i fødsel. Dette er en fornuftig investering i kvinners og barns helse, sier Bernitz.

Forskerne roser forskningsavdelingen i Sykehuset Østfold.
- Igjen har vi fått eksepsjonell hjelp og støtte fra forskningsavdelingen i sykehuset i forbindelse med søknadsskriving, tilrettelegging og innsendelse av søknad til Forskningsrådet, sier Dalbye.

 

 

Norges forskningsråd

​Forskningsrådet er et strategisk organ som peker ut satsingsområder, forvalter og tildeler forskningsmidler og vurderer forskningen som utføres.

Forskingsrådet forvalter forskningsmidler fra alle departementene, 
og tildeler midler til forskning innenfor alle fagområder.

Kilde: regjeringen.no