Fagdag om langvarig utmattelse

Etter pandemien er det stadig flere pasienter som melder at de opplever seg utmattet og at dette varer over tid. Nettverk for friskliv, læring og mestring arrangerer fagdag om vedvarende utmattelse og long-covid 22. september. Fagdagen skal gi mer kunnskap om denne problematikken til helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Publisert 11.09.2023
Nærbilde av hender som peker på en tavle
Nettverk for friskliv, læring og mestring arrangerer fagdag om vedvarende utmattelse.
Nettverket arrangerer to fagdager hvert år, med ulike temaer, og med mål om å spre kunnskap og erfaringer slik at helsetjenestene våre skal bli enda bedre. 
 
Denne høsten er tema vedvarende utmattelse - hvordan møter fagfeltet dette? Bakgrunnen for valg av tema i høst er at flere pasienter henvender seg til helsetjenesten med denne problematikken. Foreløpig finnes det lite kunnskap om hva som forårsaker slike symptomer og hvordan man behandler slike plager. 
 
Arrangøren håper fagfolk innen rehabiliteringsfeltet (fysioterapeuter, psykologer) melder seg på fagdagen. Fagdagen er også for annet helsepersonell som ønsker å vite mer om hvordan vi kan hjelpe denne gruppen med pasienter som opplever langvarig utmattelse. 
 
På fagdagen får du vite mer om: 
  • Bruk av aksept- og verdibasert atferdsterapi (ACT) i behandling av pasienter med vedvarende utmattelsessymptomer
  • Hvordan legge til rette for hensiktsmessig samhandling rundt brukere med utmattelsessymptomer i et arbeidsavklaringsløp 
  • Mestringskurs for personer med long-covid  
  • Erfaringer fra tverrfaglig rehabiliteringsteam i Fredrikstad kommune 
 
Nettverk for friskliv, læring og mestring er en del av Helsefellesskapet i Østfold. Målet med helsefelleskapet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Nettverket består av representanter fra kommunenes læring- og mestringstjeneste, frisklivsentraler, statsforvalteren Oslo og Viken og fra SØ. 
Du kan melde deg på her:​​