Fagdag med fokus på de minste barna

- Å få til et tettere samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten for de aller minste pasientene, samt å gi informasjon om viktigheten av morsmelk, var hovedmålene med  fagdagen, sier seksjonsleder på nyfødtintensiv Nina Labori.

Berit Louise Palm
Publisert 04.04.2019
Sist oppdatert 25.01.2021
Egil André Nygaard, Cecilie Ramstad, Maren Skarvøy og Charlotte Fange Lie

Seksjonslederen er veldig fornøyd med fagdagen de arrangerte for helsesykepleiere, barnepleiere og barnepleierstudenter på Kalnes i forrige uke.

Idéen til en fagdag kom fra de to barnepleierne Cecilie Ramstad og Charlotte Fange Lie, som er ansvarlig for sykehusets melkebank.
- Dette er to damer som er litt over middels engasjerte i jobben sin, sier Labori stolt.

Cecilie Ramstad og Charlotte Fange Lie på morsmelkbanken.

Cecilie Ramstad og Charlotte Fange Lie på morsmelkbanken.

Sammen med klinisk ernæringsfysiolog Maren Skarvøy hadde de to satt opp et program, som må ha truffet blink, for hele 60 personer hadde meldt seg på fagdagen. Helsesykepleiere fra de fleste helsestasjoner i fylket, jordmødre fra kommunene, barnepleiere fra kvinneklinikken i sykehuset og barnepleiestudenter fylte plenumssalen på Kalnes.

- Allerede kort tid etter at påmeldingen ble sendt ut, fikk vi tilbakemeldinger fra helsesykepleiere om at dette var noe de hadde ønsket lenge, og mange av helsestasjonene var representert med flere ansatte, sier Labori.

Nina Labori

Nina Labori

Morsmelk er viktig

Blant temaene var ernæring og anbefalinger til premature- og dysmature barn, det vil si barn som har for lav vekt i forhold til svangerskapsalder. Hvorfor er morsmelk viktig, hva er komplikasjoner ved feilernæring og hvordan jobber melkebanken.

- Vi ønsket å ha ernæring og morsmelk som tema. Vi trenger litt hjelp til å verve nye morsmelkdonorer, og da er helsestasjonene blant våre viktigste samarbeidspartnere. De treffer jo på de nye mødrene og kan hjelpe oss å rekruttere mødre som har mer melk enn deres eget  barn trenger, sier Labori.

Som hjelp i rekrutteringsarbeidet ble det delt ut informasjonsbrosjyrer og plakater, som helsesykepleierne kan henge opp på helsestasjonene.

Oppfølging av premature barn

Det har også vært et behov for mer informasjon ut til kommunene om oppfølging av premature barn etter utskrivelse fra nyfødtintensiv, særlig med tanke på ernæring.

Spesialsykepleier Karin Nysted Nilsen, klinisk ernæringsfysiolog Maren Skarvøy  og overlege Egil André Nygaard fortalte blant annet om spisevansker hos premature og bruk av sonde og PEG.

Karin Nysted Nilsen

Karin Nysted Nilsen

- Dette ble en fin dag hvor vi fikk med flere av yrkesgruppene som jobber rundt de premature barna etter at de blir utskrevet fra sykehuset, sier seksjonslederen.

Flere barnepleiere fra føde/barsel hadde også meldt seg på. – Det er alltid bra å bli kjent på tvers av avdelinger. En slik fagdag kan bidra til bedre forståelse for hverandres arbeid, og til at samarbeidet mellom avdelingene blir enda bedre, sier Labori.

Maren Skarvøy og Egil André Nygaard

Maren Skarvøy og Egil André Nygaard

Positive barnepleierstudenter

Barnepleierstudentene som deltok, snakket om dagen på skolen dagen etter.

– En av barnepleierstudentene fortalte at hun hadde lært masse, som de ellers ikke har lært på skolen og gjennom praksis. Blant annet forståelsen for at det er mange yrkesgrupper og faktorer som er viktige for pasientens behandling, sier Labori.

Seksjonslederen sier seg veldig godt fornøyd med tilbakemeldingene de fikk om godt innhold og lærerike temaer.

- Målet vårt er å få til en tilsvarende fagdag hvert andre år, sier seksjonslederen.

Egil André Nygaard, Cecilie Ramstad, Maren Skarvøy og Charlotte Fange Lie

Egil André Nygaard, Cecilie Ramstad, Maren Skarvøy og Charlotte Fange Lie