Få smittetilfeller i Østfold

Laboratoriet i Sykehuset Østfold kan nå påvise flere varianter av koronaviruset.  – Heldigvis har vi få positive prøver nå, men vi er forberedt på at tallet kan gå noe opp igjen, sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 06.07.2021
Anita Kanestrøm
Overlege Anita Kanestrøm i senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold

Når positive koronatester undersøkes, kan sykehuset nå påvise både Alfa, Beta, Gamma og Delta-varianten. Disse fire variantene har fått betegnelsen bekymringsvarianter av Folkehelseinstituttet.

- At vi kan påvise disse mutasjonene selv, betyr at kommunene raskt kan få beskjed om hvilken variant innbyggere som tester positivt, er smittet med, sier Kanestrøm.

Har påvist alle varianter

Allerede i februar i år tok laboratoriet i sykehuset i bruk en metode for å kunne påvise Alfavarianten som tidligere ble kalt den britiske varianten. Fra februar har alle positive koronatester blitt analysert på nytt for å se etter mutasjoner.

I mai tok laboratoriet i bruk nye PCR-tester som kunne identifisere Beta og Gamma-variantene, som tidligere ble kalt den sørafrikanske og brasilianske varianten.
- Nå kan vi i tillegg påvise Deltavarianten i laboratoriet her. At vi nå selv kan påvise de ulike variantene, gjør at vi kan gi konkrete svar tidligere til kommunene, slik at de har bedre oversikt over smittesituasjonen, sier hun. 

Alle de fire variantene er påvist i laboratoriet. Deltavarianten som tidligere ble kalt den indiske varianten, har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. Laboratoriet i sykehuset har fram til nå påvist åtte tilfeller i prøver fra kommunene.
- Alle prøver vi mottar blir analysert for å se etter koronavirus først. Dersom testen er positiv, blir prøven analysert på nytt for å avdekke muterte varianter av viruset, sier hun. 

Fortsatt stor aktivitet

På det meste analyserte senter for laboratoriemedisin mer enn 16 000 koronaprøver på en uke. Antall personer som tester seg har gått ned, men laboratoriet mottar fortsatt flere hundre prøver hver eneste dag.

- De siste ukene har vi hatt flere dager uten en eneste positiv prøve. Vi håper denne utviklingen fortsetter, men vi er forberedt på at antall positive prøver kan gå opp igjen nå når befolkningen har større frihet til å bevege seg både i inn- og utland.