Ett år siden DPS akutt åpnet på Kalnes

DPS akutt på Kalnes feiret 1 år 21. november. I løpet av det første året har seksjonen hatt 1000 innleggelser fra hele fylket.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 22.11.2017
Sist oppdatert 25.01.2021
Tekst
Seksjonsleder Camilla Bjørnson, klinikkdirektør Irene Dahl Andersen, avdelingssjef Ingmar Clausen og spesialrådgiver Helena Wallin Holm. Foto: Sykehuset Østfold

​Med det nye tilbudet distriktspsykiatrisk senter (DPS) akutt som åpnet 21. november 2016, ble all frivillig øyeblikkelig hjelp/akutt /korttid på DPS-nivå samlet til èn fylkesdekkende lokalisasjon. Den overordnede målsettingen er sikker, god og likeverdig ivaretakelse av pasienter innlagt som øyeblikkelig hjelp (korttid) ved DPS, samt tydelig ansvars- og funksjonsfordeling og effektiv pasientlogistikk.

- Det første året har vært veldig hektisk, men også spennende og ikke minst givende. Tilbudet har vist seg å være etterspurt, og vi kan absolutt si at det har vært vellykket, sier seksjonsleder Camilla Bjørnson.
Tirsdag 21- november kunne medarbeiderne feire ettårsdagen.

I løpet av første driftsår har seksjonen hatt 1000 innleggelser. Pasientene kommer fra hele fylket.
- Vår pasientgruppe er pasienter i psykisk helsevern som er i behov av øyeblikkelig, frivillig døgninnleggelse inntil fem dager. Seksjonen gir øyeblikkelig hjelp ovenfor nevnte pasientgruppe hele døgnet på alle ukedager, sier Bjørnson.

På DPS akutt Kalnes er er de ansattes oppgave å observere, kartlegge og vurdere pasientenes tilstand, og ut fra dette igangsette videre behandling og oppfølging. I samarbeid med pasientens lokale DPS/SMP skal de sikre at pasienter som er i behov av videre oppfølging mottar forsvarlig helsehjelp og ivaretakelse.

- Noen har sluttet og andre har kommet til. Nå har vi en stabil behandlergruppe på fire leger, og et flott tverrfaglig miljøpersonell. Sammenslåingen er godt i gang, og vi gleder oss til fortsettelsen, sier Bjørnson.

Ett år siden DPS akutt åpnet