Et viktig tilbud til ungdom med store utfordringer

- Vi vet det er mange unge som har store og sammensatte behov. Gjennom FACT ung vil vi i felleskap ha mulighet til å følge opp disse ungdommene over tid, sier avdelingssjef Ragnhild Tranøy i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i Sykehuset Østfold.

Publisert 13.05.2024
Et par kvinner smiler
Sarpsborg blir andre kommune i Østfold som starter opp et FACT ung-team i samarbeid med sykehuset. ​F.v. avdelingssjef Ragnhild Tranøy i avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering i sykehuset, og virksomhetsleder Berit Dahle i virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse, Sarpsborg kommune.

13. mai kunne Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold feire oppstarten av FACT ung, som er et nytt tilbud til ungdom med alvorlig utfordringer i dagliglivet. Målgruppen er ungdom i alderen 12- 18 år som en antar trenger langvarig og koordinert innsats fra flere tjenester og nivåer. Dette kan være ungdom med funksjonssvikt innenfor områder som psykisk helse, skole, nettverk, arbeid, familie, rus, kriminalitet, seksualitet og avhengighet.

- Det er riktig og viktig å bruke ressurser på å hjelpe barn og unge, i stedet for å måtte reparere voksne, sa konstituert administrerende direktør Helge Stene-Johansen da han offisielt åpnet tilbudet sammen med varaordfører i Sarpsborg, Andreas Brännström.

En gruppe mennesker som står utenfor et hus med ballonger
FACT ung Sarpsborg er offisielt åpnet. F.v. Berit Dahle, Helge Stene-Johansen, Ragnhild Tranøy og Andreas Brännström.

Hjelp, veiledning og støtte

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling
- En av grunnpilarene i FACT-modellen er å gi oppsøkende og ambulant behandling på den unges egne arena, støtte opp under sosial inkludering og nettverksbygging, sier Tranøy.

Nettopp ungdommenes egen stemme er veldig viktig i FACT ung-arbeidet.
-Vi skal gi hjelp, veiledning og støtte til å ta styring på eget liv. Det er viktig å se ungdommene i sammenheng med sine omgivelser, og fokusere på det som gir økt livskvalitet. Vi skal være der de unge ønsker å lykkes, sier Ruben Klipper som jobber som erfaringskonsulent i Sarpsborg kommune. Han gleder seg stort til å komme skikkelig i gang med FACT ung-teamet.

Sammen i ett team

FACT-ung er et forpliktende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjeneste og er tverrfaglig sammensatt.  I FACT ung Sarpsborg er det medarbeidere fra Sarpsborg kommune ved virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse, og Sykehuset Østfold ved BUPP Sarpsborg (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) som danner FACT ung-teamet.

Teamet består av psykiater, psykologspesialist, familieterapeut og sekretær fra sykehuset, og erfaringskonsulent, prosjektleder og case manager fra kommunen.

- FACT ung-teamet skal gi integrert behandling over tid. Det skal bygge på ungdommenes ønsker, behov og ressurser, samt sikre god samhandling. Da er det viktig at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber tett sammen. Når vi jobber konkret sammen, gir det konkrete resultater, sier virksomhetsleder Berit Dahle i virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse, Sarpsborg kommune. De siste ukene har gått med til opplæring og at medarbeiderne i teamet skal bli bedre kjent før oppstart.

For å få behandling av et FACT ung-team, må ungdommer henvises videre fra BUPP. Unge som kan få et riktig tilbud fra allerede etablerte tjenester, vil ikke være i FACT ung sin målgruppe.

-Vi ser for oss at teamet til enhver tid vil jobbe intensivt med 25-30 unge, sier Dahle.

Tilbudet utvides

FACT ung Sarpsborg er det andre FACT ung-teamet som starter opp i Østfold. Fredrikstad kommune og BUPP Fredrikstad startet FACT ung i desember 2023.

Indre Østfold kommune og sykehuset har også startet opp et samarbeid om FACT ung, med målsetting om oppstart i løpet av året.
- Vi håper dette vil bli et tilbud til unge med sammensatte og langvarige behov i alle kommunene vi samarbeider med, sier Ragnhild Tranøy.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Teamet FACT ung Sarpsborg. F.v. psykologspesialist Kari-Mette Langbråten, spesialsykepleier Gro Kristensen, Ann-Kathrin Engedahl Olsen leder FACT ung, familieterapeut Hanne Ramfjord Åkre, erfaringskonsulent Ruben Klipper, sekretær Karianne Sørensen, overlege Marianne Bostrøm Ørland, sosionom Trine Jonassen og spesialsykepleier Anne S. Kleven.