Et felles mål: Å redusere seksuelle overgrep

Over 340 deltakere fra politi, barnevern, sykehus, skoler, barnehager og andre fagfelt i hele landet er i to dager samlet i Fredrikstad. Tema for konferansen: Barn og unge med skadelig seksuell atferd.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.05.2017
Christian Lunde-Hanssen, Anne Lindboe, Kaare Torgny Pettersen
Psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen, barneombud Anne Lindboe og professor og voldsforsker Kaare Torgny Pettersen er veldig fornøyde med engasjement rundt konferansen.

​Når blir barns seksualitet farlig? Hvem er overgriperen? Hva kan vi gjøre for å avverge overgrep?

Et tettpakket program loser deltagerne gjennom ulike perspektiver på et vanskelig tema. Felles for alle foredragsholdere, er ønsket om å hjelpe. Både ved å gi riktig og god behandling til de som har begått overgrep, og også å bidra med å gi barna kunnskap om hva sunn seksualitet er fra de er helt små. De må få vite at de eier sin egen kropp, og at de skal ha respekt for andres.

- Barn har rett til å bli beskyttet. Vi forteller dem at de skal være forsiktig i trafikken, vi passer på at de har på seg flytevest. Men når det gjelder seksualitet, har barn altfor lite kunnskap, sa barneombudet Anne Lindboe, da hun åpnet konferansen i går.

Hun poengterte at det å gi barna kunnskap og å lære barna å sette grenser i forhold til egen kropp, er et felles ansvar vi har både som foreldre, barnehage, skoler og på alle arenaer hvor barn oppholder seg.
- Barn må få vite at det er bare du som bestemmer over din egen kropp. Det betyr at ingen har lov til å gjøre noe mot kroppen din som du ikke vil.

Forskyvning av grenser

Opp mot 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge utøves av en under 18 år. I følge statistikk fra Kripos er overgriperne en uensartet gruppe.

Psykologspesialist Christian Lunde-Hanssen i Sykehuset Østfold har behandlet flere av dem.
- Jeg har møtt barn og ungdom som har utført seksuelt krenkende handlinger som har vært skadelig både for dem selv og andre. Gjennom manglende forståelse og en gradvis forskyvning av grenser, har de endt opp langt utenfor normene for korrekt og sunn atferd. Jeg har ikke opplevd at noen av guttene eller jentene har utført handlinger med en bevisst vilje om å skade, sier han.

Porno på nett

Økt tilgang til porno på nett, blir trukket fram som en årsak til et økende antall overgrep som blir begått av mindreårige. Ungdom kan trenge hjelp med å nyansere bildet samt å bli forklart hva som egentlig skjer. Det er ikke farlig å se på porno i følge psykologspesialisten, men det kan være skadelig dersom man ikke vet at det er fiksjon.

- Vi som foreldre har et ansvar for å gi barna våre kunnskap. Vi må hjelpe våre barn til å gjøre ting riktig og da må vi tørre å snakke om det, sier Lunde-Hanssen.

Den nasjonale konferansen om barn og unge med skadelig seksuell atferd 9. og 10. mai, arrangeres av Høgskolen i Østfold, Sykehuset Østfold, Konfliktrådet, Fylkesmannen i Østfold og Redd Barna.  

Full sal under konferansen