Et enkelt verktøy øker pasientsikkerheten

Postoperativ har sammen med sengepostene døgn 6 ortopedi og døgn 7 gastrokirurgi, tatt i bruk ISBAR, et verktøy for strukturert muntlig kommunikasjon. Målet er å sikre at viktig informasjon følger pasienten fra postoperativ til døgnområdet.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 02.02.2023
Sist oppdatert 07.03.2023
Jeanette Fladeby, Ellen Klavestad og Veronika Meier.
F.v. Jeanette Fladeby, Ellen Klavestad og Veronika Meier.

- Når alle medarbeidere vet nøyaktig hvilke opplysninger de skal gi videre når en pasient som er operert, skal flyttes mellom postoperativ og et døgnområde, sikrer vi at viktig informasjon ikke går tapt. Dette samarbeidet mellom avdelingene øker pasientsikkerheten, sier fagutviklingsrådgiver Jeanette Fladeby, døgn 7 gastrokirurgi i Sykehuset Østfold Kalnes.

Flyttes raskere

Etter at en pasient er operert, blir pasienten flyttet til postoperativ enhet. Tidligere ble gjerne pasienten liggende på postoperativ i flere dager. Moderne anestesi og smertebehandling, gjør at nyopererte pasienter kan flyttes til sengepost raskere.

- Noen få pasienter blir fortsatt værende på postoperativ et par døgn, men andre flyttes videre til sengepost allerede etter 1-2 timer. Uansett hvor lenge pasienten har vært hos oss, er informasjonen vi gir videre vesentlig for oppfølging av pasienten, sier fagsykepleier Ellen Klavestad på postoperativ.

Hjelp for nye medarbeidere

For å sikre at informasjonen følger pasienten fra postoperativ til døgnområdet, er kommunikasjonsverktøyet ISBAR tatt i bruk som standard for rapport.

ISBAR er et verktøy for strukturert muntlig kommunikasjon, og står for Identifikasjon – Situasjon – Bakgrunn - Aktuelle vurderinger - Råd/anbefalinger.

Når pasienten er klar til å flyttes fra postoperativ til døgnområde, mottar døgnområdet en skriftlig rapport. I tillegg gis det en muntlig rapport over telefon.

- Når vi bruker ISBAR blir den muntlige rapporten mer standardisert. Vi er sikre på at den mest sentrale informasjonen blir gitt. Det er spesielt viktig når det er nye medarbeidere som skal gi eller ta imot informasjonen, sier Veronika Meier, fagutviklingsrådgiver døgn 6 ortopedi.

Noen flyttes tilbake

Noen av pasientene som flyttes til et døgnområde, kan ha behov for å flyttes tilbake til postoperativ igjen.

- Hvis tilstanden til pasienten forverres, ringer sykepleierne fra døgnområdet til oss. Vi har utarbeidet et eget ISBAR-kort for sykepleierne i døgnområdet. Når ISBAR brukes er vi sikre på at vi får all relevant informasjon, i tillegg til den skriftlige rapporten, når pasienten flyttes tilbake til oss, sier Klavestad.

For at alle skal ta i bruk, og bli trygge på å bruke ISBAR, har avdelingene laget laminerte lommekort som er delt ut til alle sykepleierne. Den ene siden av kortet beskriver hva sykepleierne på postoperativ skal informere døgnområdet om. Den andre beskriver hva døgnområdet skal informere postoperativ om, dersom pasienten må flyttes tilbake. ​

Laminert lommekort med spørsmål