Er skoene for trange?

Personer med diabetes har ofte nedsatt følsomhet i føttene og merker ikke at skoene er for små. – Vær obs når du skal kjøpe nye sko. Riktige sko kan gjøre at du unngår trykksår, sier fotkirurg Fredrik Nilsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 13.03.2023
Fotkirurg Fredrik Nilsen
Fredrik Nilsen fullførte sin doktorgrad 3. februar i år.

Diabetes opptrer hos en økende andel av befolkningen, og med dette øker også forekomsten av senfølger til diabetes. Blant disse finnes diabetiske fotsår som utgjør en vesentlig byrde både for den enkelte pasient og for helsevesenet.

3. februar i år forsvarte Fredrik Nilsen sin doktorgradsavhandling «Non-surgical offloading in diabetic foot syndrome». Nilsen har blant annet undersøkt hvordan man kan forebygge trykksår, og hvordan man kan avlaste føttene dersom man allerede har fått sår.

- Både i forebygging og behandling av diabetiske fotsår er avlastning av foten et vesentlig element for å omfordele og redusere trykk, sier han.

Kan bremse utviklingen

Mellom 15 og 25 prosent av voksne diabetespasienter opplever å få et fotsår i løpet av livet. Den vesentligste årsaken til at personer med diabetes utvikler trykksår, er den nedsatte følsomheten i føttene. I følge kirurgen bør alle med diabetes sjekke føttene ofte.

- Siden følelsen er nedsatt, kan man ha sår som man ikke kjenner. Oppdager man et sår, er det viktig med rask og riktig behandling, sier han.

Årsaken til nedsatt følsomhet skyldes at høyt blodsukker over tid skader nervene i føttene. Tilstanden kalles nevropati. Det blir vanskeligere å kjenne forskjell på kulde og varme, man kan gå med sko som trykker eller med en stein i skoen uten at man merker det.

- Det er viktig å kjenne etter med hendene om skoen er trang, eller om det kan ligge noe inne i den. Et tips er også å vrenge sokkene, slik at ikke sømmene på sokken blir liggende og gnage mot huden, sier han.

Når følsomheten i føttene først er svekket, kommer den ikke tilbake.
- Men dersom personen klarer å stabilisere blodsukkeret, kan vi bremse utviklingen. Og det finnes flere ortopediske hjelpemidler som spesialsåler og spesial-skinner, som kan avlaste, sier han.

Avansert behandling

Sykehuset Østfold har bred kompetanse på behandling av pasienter med diabetiske fotsår. Pasientene kan henvises fra fastlegen til en egen sårpoliklinikk i sykehuset, og sykehuset har spesialutdannede fotkirurger.

I noen tilfeller er operasjon nødvendig. Det kan være for å korrigere en eventuell feilstilling for å avlaste foten eller for å få en infeksjon under kontroll. Ved betennelse i såret, hender det at legene må amputere deler av foten slik at infeksjonen ikke sprer seg.

- Det viktigste er at alle med diabetes følger nøye med på føttene sine selv, og at de undersøkes jevnlig hos fastlege. Jo tidligere et sår oppdages, desto større sjansen er det for at vi kan behandle det og finne riktige hjelpemidler for å avlaste foten, sier Nilsen.

Bør byttes ofte

For å få trykkavlastende fottøy som spesialsåler, må en sykehuslege eller legespesialist fylle ut søknadsskjema på pasientens vegne. Søknaden behandles av NAV.

 - Vi har gjort en undersøkelse hvor personer uten diabetes har testet hvor lenge spesialsåler reduserer trykket på føttene. Det viser seg at sålene fungerer fint når personen går 250 000 skritt, men ved 300 000 skritt fungerer ikke sålene lenger optimalt. Hvis personen går 10 000 skritt om dagen, vil altså sålene miste noe av funksjonen etter en måned. Det betyr at personer som bruker spesialsåler, nok bør bytte dem ut oftere enn hva som er vanlig i dag, sier han.​