Er fostervann bare badevann?

Eller kan mengde, farge og lukt under fødselen si noe om fosterets evne til å takle fødselen? Jordmor Elisabeth Fundingsrud har nå fått et stipend fra Norsk perinatalmedisinsk forening for å undersøke dette nærmere.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 10.12.2021
Sist oppdatert 07.01.2022
Elisabeth Fundingsrud
Elisabeth Fundingsrud har tatt imot mange barn i Østfold. Her ved Livets tre, laget av jordmor Anette Steelman.

I begrunnelsen for tildeling av stipendet står det blant annet at prosjektet er innovativt.
- Det er nesten litt morsomt, siden dette er gammel jordmorkunnskap. Men siden det ikke finnes konkret forskning på dette fra tidligere, er det viktig at vi kan legge fram resultater gjennom grundige studier, sier Elisabeth Fundingsrud.

Studiene hun ønsker å gjøre, vil bygge videre på masteroppgaven Fundingsrud leverte sammen med kollegaer Hege Femtehjell Søstrand og Mona Ruud Woldmo i 2018:  Fostervannsstudien - Sammenheng mellom fostervannskarakteristika og neonatalt utfall

I tillegg til overvåkning

Elisabeth Fundingsrud har lang fartstid som jordmor. I tre tiår har hun tatt imot nye verdensborgere.

I løpet av tiden som har gått fra hun var nyutdannet, har det vært en enorm teknologisk utvikling innen fødselsomsorgen, med stort fokus på å overvåke fosteret før og under fødsel.

- Overvåkning av fosteret gir oss mange svar. Men vi ønsket også å undersøke om jordmødres observasjoner av blant annet fostervannsmengden i aktiv fødsel, er av betydning for hvordan den nyfødte måler i Apgar score, og om denne informasjonen kan være en tilleggsinformasjon til den teknologiske fosterovervåkingen, sier hun.

Apgarscore er et system for rask vurdering av allmenntilstanden hos nyfødte. Det gis 0, 1 eller 2 poeng for hjertefunksjon, respirasjon, muskeltonus, reflekser og hudfarge. Poengene summeres til en score som maksimalt kan være ti poeng. Vurderingen gjøres normalt to ganger; én ett minutt og én fem minutter etter fødselen. (Kilde: Store medisinske leksikon)

Konsistens, mengde og farge

Fostervannsstudien masteroppgaven bygger på, var en klinisk observasjonsstudie som inkluderte 174 kvinner. Mengde fostervann ble sett i sammenheng med neonatalt utfall målt i Apgarscore, men også andre fostervannskarakteristika som konsistens og farge var sentrale observasjoner i denne studien.

Resultatene viste at ved analyse av fostervannsfarge målt mot lav Apgar score var det signifikant sammenheng med misfarget fostervann etter ett minutt. Etter fem minutter var sammenhengen marginalt signifikant, og etter ti minutter var det ingen signifikante funn.

Analyser av fostervannsmengde målt mot lav Apgarscore, viste ingen statistisk sammenheng verken etter ett, fem eller ti minutter.

Ved analyse av fostervannskonsistens målt mot Apgarscore, var det ingen statistisk sammenheng etter ett minutt. Derimot var det statistisk signifikante funn etter både fem og ti minutter.

- Jordmødre er vanligvis til stede under hele fødselen og har mulighet til å gjøre observasjoner. Ved å fortsette å studere viktigheten av mengde, farge og lukt på fostervannet, kan vi si mer om hvilken vekt vi skal legge på dette, sier Fundingsrud.

Viktig fagutvikling

Hun er veldig glad for tildelingen av stipendet som ble delt ut under Perinataldagene 2021 i Oslo i november.

- Jeg er takknemlig for at vårt prosjekt ble valgt ut. Og ikke minst er jeg takknemlig for at ledelsen i føde-barsel i sykehuset, mener det er viktig at vi jordmødre er med på å øke kunnskapen innen fødselsmedisinen, sier hun.

Norsk Perinatalmedisinsk Forening (NPF)

NPF er en tverrfaglig forening bestående av neonatologer, jordmødre, obstetrikere, nyfødtsykepleiere og patologer.


NPF fungerer som en unik arena for faglig samarbeid og meningsutveksling på tvers av yrkesgrupper og spesialiteter. Foreningen bidrar til å løfte frem forskningsbasert kunnskap innen svangerskap, fostermedisin, fødsel og nyfødtperiode.​​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no