Er bekymret for økte byggepriser

- Vi har et stort behov for å øke kapasiteten i sykehuset, både på kort og lang sikt. Men høyere byggepriser, skaper usikkerhet.  Vi er nødt til gå gjennom alle byggeprosjektene for å prøve å skape klarhet i hvordan prisutviklingen påvirker hvert enkelt prosjekt og alle byggeprosjektene samlet sett, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.04.2022
Hege Gjessing
Administrerende direktør Hege Gjessing

Det er ingen tvil om at vi trenger mere plass i Sykehuset Østfold. Hver dag er det for mange pasienter i forhold til plassen vi har til rådighet. Pasienter må ligge på korridor og på ensengsrom som er gjort om til tosengsrom.  Dette er belastende, både for pasienter og for medarbeidere.

- Vi var så glade for å kunne legge fram konkrete planer for byggprosjekter både på Kalnes og andre lokasjoner sykehuset har. Derfor er det leit å nå måtte gjøre vurderinger på nytt, sier Gjessing.

Hva haster mest?

Sykehuset Østfold har flere byggeprosjekter på gang for å kunne øke kapasiteten. Modulbygget som blant annet skal brukes til kontorplasser på Kalnes, er under oppføring og vil stå klart i begynnelsen av juni. Bygget frigir plass inne i sykehuset som kan brukes til nye sengeplasser og behandlingsrom.  

- Sykehuset på Kalnes er overfylt og gjør det økende vanskelig både å håndtere stadig flere inneliggende pasienter i sengeområder, og å ivareta et stort antall pasienter som kommer til akuttmottaket. Det er mange fagområder som har behov for mer plass, men slik verdenssituasjonen nå påvirker oss, må vi vurdere hvilke prosjekter det er som haster mest. Det kan bety at noen prosjekter blir forsinket, sier hun.

Byggprosjektene som er godt i gang, vil fullføres som planlagt. 

Felles bekymring

Sykehusets eier, Helse Sør-Øst, er tydelig på at de er bekymret for at byggprosjekter i regionen kan bli betydelig dyrere enn planlagt. Sykehuset Østfold deler denne bekymringen. 

Helse Sør-Øst viser til at pandemien har ført til leveringsproblemer og mangel på arbeidskraft, og det har vært en betydelig økning i prisene på trelast, stål og betong. I tillegg er prisene på energi mye høyere enn tidligere. Krigen i Ukraina har også rammet flere bedrifter som produserer viktige materialer. Det gjelder blant annet stål.
- Alt dette fører til høyere byggepriser, risiko for forsinkelser og stor usikkerhet, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i en nyhetssak 29. mars på Helse Sør-Øst sin nettside. 

Rootwelt presiserer at Helse Sør-Øst fortsetter byggingen og planleggingen av nye bygg.
- Det er viktig for fremtidens helsetjeneste at vi får på plass de vedtatte byggeprosjektene. Derfor kommer vi til å strekke oss langt for å opprettholde planene våre, sier han.

Fortsetter planlegging

Sykehuset Østfold har fått klarsignal fra Helse Sør-Øst til å gå videre med prosjektinnrammingen, som er planene for å øke kapasiteten på lang sikt på Kalnes. Dette arbeidet fortsetter.

- Når det gjelder prosjektene for å øke kapasiteten på kort sikt, må vi gå grundig gjennom alle pågående og planlagte prosjekter hvor vi tar utgangspunkt i nye prognoser for hvordan prisutviklingen vil bli. Mye er usikkert nå, men vi har et håp om at situasjonen vil bli mer oversiktlig og forutsigbar, sier Gjessing.

Styret i Sykehuset Østfold vil bli orientert om situasjonen i styremøte mandag 25. april.