Enklere for behandlere å dele journaldokumenter

Fra tirsdag 13. juni vil dokumenter fra pasientenes journaler være tilgjengelige for behandlere utenfor Sykehuset Østfold. Målet er å kunne gi enda sikrere, raskere og bedre helsehjelp.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 08.06.2023
Sist oppdatert 09.06.2023
Illustrasjonsbilde med medarbeidere i sykehus i samtale med pasient
Illustrasjonsbilde
Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen

Det er i første omgang sammendrag av behandling, resultat av bildeundersøkelser og henvisninger som er sendt fra sykehuset som vil være tilgjengelig.  

- Det betyr at for eksempel fastleger og legevaktsleger kan se dokumentene når de behandler pasienter og trenger rask tilgang til opplysninger de ikke har i egne journalsystemer.  Informasjon om pasientens tidligere sykdom og behandling kan være viktig når pasienten får helsehjelp, for eksempel på legevakten, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold.​

Tidkrevende prosess i dag 

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har til nå hatt begrenset mulighet til å "snakke" med andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har behandlere der ikke tilgang til informasjon fra sykehuset. Det er ofte krevende å få tak i nødvendige opplysninger, og informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på fax, per telefon eller som post.  

Pasient kan begrense deling 

Delingsløsninger innføres gradvis fra juni 2023 i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.  

- Det er viktig at folk er klar over retten de har til å begrense hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene deres. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og de må selv aktivt begrense deling hvis det er noe de ikke vil skal kunne leses av andre behandlere, sier Stene-Johansen.  

De som har brukerprofil på helsenorge.no kan legge inn begrensinger der, både for kjernejournal og pasientjournal. De som ikke har brukerprofil, kan kontakte veiledningstjenesten på telefon 23 32 70 00 for å få hjelp.  For noen typer av begrensninger, må du kontakte behandlingsstedet direkte.  ​

Om kjernejournal 

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg mot dette.  
Denne er et tillegg til journalene man har på sykehus, hos fastleger og ved andre behandlingssteder. 

Helsepersonell har tilgang til pasientens kjernejournal via sine vanlige journalsystemer.  
De har bare lov å slå opp i journalen når det er nødvendig for å yte helsehjelp. 

Les mer om dokumentdeling på helsenorge.no. 

Les mer om hvordan opplysninger fra dine pasientjournaler kan deleshelsenorge.no. 

Her finner du mer informasjon om kjernejournal på sykehusets internettside

Kjernejournal - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)


​​

​​​​​