Eneste sykehus på nivå seks i Norden

Fredag ble Sykehuset Østfold vurdert til nivå 6, det nest høyeste, på den anerkjente EMRAM-skalaen for modenhet for kliniske datasystemer i sykehus. Sykehuset Østfold er det første sykehuset på nivå 6 i Norden og utfordrer nå toppsjiktet i Europa. – En utrolig hyggelig nyhet og en stor anerkjennelse til det arbeidet som er lagt ned av helsepersonell og IKT-utviklere i Sykehuset Østfold og av våre samarbeidspartnere, sier administrerende direktør Just Ebbesen.

HIMSS (Health Information and Management Systems) er en internasjonal organisasjon som vurderer og rangerer sykehusenes kliniske IKT-systemer. Sykehusene rangeres på en skala fra 0-7. For å komme opp nivå seks må sykehusene i tillegg til grunnleggende datasystemer, som elektronisk pasientjournal, ha systemer som hjelper helsepersonell å ta beslutninger og systemer for kontroll og varsling. Eksempler på slike avanserte systemer er elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe.

- Sykehuset Østfolds IKT-satsning har hatt et spesielt fokus på å gi helsepersonell klinisk informasjon der de oppholder seg og når de trenger det. Det betyr i praksis at informasjonen må være tilgjengelig i sanntid og på mobile enheter. Å komme dit har vært en tøff reise for alle medarbeidere i sykehuset og for våre kolleger i Sykehuspartner og Prosjekt nytt østfoldsykehus. Det er en enorm laginnsats som ligger bak denne anerkjennelsen fra HIMSS, sier IKT-direktør Terje Gårdsmoen.

Rangeringen som sykehus på nivå 6 er basert på en grundig gjennomgang av dokumentasjon og en inspeksjon på sykehuset.

- Våre ideer, om bruk av teknologi som integrert del av sykehushverdagen for å forbedre klinikernes arbeidsprosesser og gjennom det gi bedre pasientbehandling, fikk gehør. Vel så mye som å ha systemene, dreier det seg om å ta systemene og alle mulighetene som ligger i dem i bruk. Vi har utviklet organisasjonen og systemene i takt. Det la inspektørene merke til, sier Gårdsmoen.  

Sist oppdatert 08.12.2017