Eneste deltager fra Norden

Inga Rutherford, seksjonsleder på overvåkningen i Sykehuset Østfold, har fått plass på et internasjonalt lederprogram, som eneste deltager fra Norden.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 25.04.2023
Inga Rutherford
Inga Rutherford

​- Dette er en flott mulighet, og det var veldig stas å bli spurt om jeg ønsket å stille som kandidat, sier hun.

Lederutviklingsprogrammet drives av International Hospital Federation – IHF, og er for yngre ledere under 40 år. Sykehus som er medlem av IHF, har mulighet til å nominere kandidater. I Sykehuset Østfold falt valget på Rutherford.

- Det viktigste kriteriet for å kunne delta er at du må ha en arbeidshverdag som leder, eller ha lederoppgaver, og at du er under 40. Ellers har deltagerne ulik yrkesbakgrunn, sier hun.

Fra hele verden

Aktuelle kandidater må gjennom en søknadsprosess hvor det til slutt plukkes ut omtrent 40 personer fra hele verden som får delta. I år var det ca. 300 søkere. 

Programmet er bygget opp av ni ulike moduler/temaer, hvor undervisningen er nettbasert.
- Det er et stort spenn i emner, vi skal blant annet få undervisning i temaer som har med rekruttering, HR-faget, Big Data og telemedisin å gjøre, sier hun.

Parallelt med undervisningen, settes deltakerne sammen i mindre grupper. Hver gruppe skal fordype seg i et av temaene og jobbe med et prosjekt som til slutt skal legges fram på IHF sin internasjonale sykehuskonferanse i oktober, som i år er i Portugal.

Lederutviklingsprogrammet startet i april 2023 og er forespeilet å være ferdig i desember 2023.
- Det blir noen spennende måneder, og veldig interessant å samarbeide med deltagere fra helt andre deler av verden, sier Rutherford.

Nettverksbygger

I hovedsak er International Hospital Federation en internasjonal nettverksbygger som har flere satsningsområder, hvor Young Executive Leaders' programme er et av programmene.

Her kan du lese mer om programmet og deltagerne 

Young Executive Leaders - IHF (ihf-fih.org)