Endringer i forskningsstiftelsen

Sykehuset Østfold forskningsstiftelse har fått nytt styre, og vil jobbe for økt synlighet og aktivitet fremover.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 27.05.2019
Sist oppdatert 12.08.2020
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra v. Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Irene Dahl Andersen (klinikksjef psykisk helsevern og rusbehandling SØ), Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (Høgskolen i Østfold og SØ), brukerrepr. Mona Larsen og Helge Stene-Johansen (fagdirektør SØ)

​Stiftelsen ble opprettet 1. september 1997 ved en sammenslåing av sykehusforeningens fond til medisinsk forskning ved Østfold sentralsykehus og Fredrikstad Sparebanks legat til forskning ved Østfold sentralsykehus. I 2014 fikk den navnet Sykehuset Østfold forskningsstiftelse, og har siden da jobbet for å fremme forskningsaktiviteten i Sykehuset Østfold. Det er nytt styre på plass, og det jobbes nå med å utarbeide en ny strategi for hvordan det skal jobbes videre med stiftelsen.

- Forskningsavdelingen i sykehuset er nå mer involvert, og vi har en sekretariatfunksjon for forskningsstiftelsen, opplyser rådgiver Lise Aagaard Sørby i forskningsavdelingen. Sykehuset Østfolds fagdirektør Helge Stene-Johansen er ny styreleder for stiftelsen, og de øvrige i forskningsstiftelsen som både er eksterne og ansatte i Sykehuset Østfold, er Irene Dahl Andersen, Lars-Petter Jelsness Jørgensen, Mona Larsen og Kjell Arne Græsdal.

Trenger støtte

Det er ønskelig å øke bevisstheten rundt forskningsstiftelsen og stiftelsens formål, som er å bidra til helsefaglig forskning ved Sykehuset Østfold, noe som igjen kommer pasientene til gode.

Se også: Gir overskuddet til forskningsstiftelsen

- Hva kan økt forskning ved sykehuset bidra til for pasienter og folk i Østfold? Det er det viktig å få fram. Folk har ofte et ønske om å gi pengegaver til sykehuset, og i den forbindelse ønsker vi å formidle at det også finnes en egen forskningsstiftelse som de kan støtte. Medarbeiderne er også viktige ambassadører for å nå ut med dette arbeidet, sier Stene-Johansen.

Stor forskningsaktivitet

Forskningsaktiviteten er i stadig vekst og interessen for å satse på dette er stor, og det pågår for tiden rundt 150 forskningsprosjekter innen ulike fagfelt i Sykehuset Østfold. Flere prosjekter har også mottatt økonomisk støtte gjennom Helse Sør-Øst.
- Vi ser på hvordan vi kan bli mer synlige, og hvordan vi skal jobbe videre med store forskningsprosjekter. Vi kommer til å være mer aktive ut mot næringsliv, lag, organisasjoner og medarbeidere, sier Aagaard Sørby.
Både pasienter, pårørende og medarbeidere har allerede gitt sin støtte til Sykehuset Østfold forskningsstiftelse.

- Men det finnes enda mange ideer til forskningsprosjekter som kan komme pasientene til gode, men de er avhengige av penger for å komme i gang, påpeker styreleder Helge Stene-Johansen.

Her kan du lese mer om Sykehuset Østfold forskningsstiftelse