Enda bedre oppfølging av hjertepasienter

Hjerterehabiliteringen i sykehuset har fulgt opp pasienter etter hjerteinfarkt og hjerteoperasjoner i en årrekke. Nå får pasientene oppfølging over enda flere uker, pasienten kommer til flere kontroller, og tilbudet har blitt enda mer tverrfaglig.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 01.12.2023
Sist oppdatert 29.01.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
F.v. Kardiolog Vinjar Romsvik, sykepleierne Martin Nygaard, Daniella  Røstadli-Bjerknes, Mia Hanstad, Lena Skjegstad og fysioterapeut Anna Sørlie Heranger.

 

- Det gjelder å starte opp raskt. Det er da pasientene er mest motiverte, både til å komme i gang med trening, legge om kostholdet og slutte å røyke, sier hjertespesialist Vinjar Romsvik. 

Senest etter tre uker har pasienter som har vært innlagt på grunn av hjerteinfarkt eller har vært hjerteoperert, sin første time i hjertepoliklinikken i Sykehuset Østfold Moss. Timeavtalen får de med seg i hånden allerede når de skrives ut fra sykehuset.

På den første timen, kalles pasienten inn til en samtale med sykepleier. Det nye nå er at de også møter en lege. 
- Selv om pasientene får informasjon om både medisiner og helsetilstand når de er innlagt, er det god hjelp å kunne gå gjennom informasjonen om igjen, i ro og mak sammen med en lege som kan forklare, sier han.  

Det første møtet avsluttes med at pasienten får tilbud om en rehabiliteringsplan, tilpasset hver enkelt pasient.
- Omtrent halvparten av pasientene takker ja til tilbudet. Og vi har ingen ventetid. Her kan de gå rett i gang med rehabiliteringen, sier sykepleier Daniella Røstadli-Bjerknes.

Ikke er farlig å være aktiv

I utgangspunktet varer hjerterehabiliteringen i seks uker, med trening to ganger i uken i tillegg til undervisning. Pasientene får også tilbud om et videregående kurs med trening to ganger i uken i ytterligere seks uker.
- Det er viktig at vi å trygger pasientene på at det ikke er farlig å være aktiv. Mange er engstelige, men blir overrasket over hva kroppen tåler, sier sykepleier Martin Nygaard.

Treningen legges opp og ledes av fysioterapeut fra fysikalskmedisinsk avdeling. Hver gruppe består av 12 pasienter. 
- Treningen er intervallbasert, og målet er å motivere pasientene til å fortsette å trene også etter at de er ferdige her. Og det er godt å se hvor mange som opplever progresjon i løpet av ukene her, sier fysioterapeut Anna Sørlie Heranger.

Sykepleiere fra hjerteavdelingen stiller også i treningstøy, sammen med pasientene.
- Det gir pasientene en trygghet. Dersom noen blir dårlig under trening, er vi på plass, sier Nygaard.

Flere kontroller

I tillegg til treningen, får pasientene også undervisning om alt fra stress og medisinering, til ernæring og rettigheter i arbeidslivet. I tillegg til helsepersonell fra hjerteavdelingen og fysikalskmedisinsk avdeling, bidrar klinisk ernæringsfysiolog og sosionom med kunnskap.
- Vi følger også opp pasientene etter at de har vært gjennom rehabiliteringen. Målet er å kunne kalle inn alle til kontroller flere ganger i løpet av det første året. Dette er viktig for pasientene, og vil også gi oss en unik statistikk spesielt over pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Hvert år dreier dette seg om i underkant av 1000 personer i Østfold, sier Romsvik.

Flere av sykepleierne arbeider også i sykehuset på Kalnes, og har møtt pasientene allerede da de var innlagt i hjerteavdelingen. 
- Det å få mulighet til å følge opp pasientene over lengre tid her på poliklinikken etterpå, er godt. Og det er flott å se hvor mye bedre de blir etter noen uker med rehabilitering. Ikke minst viser blodprøvene positive resultater, sier sykepleier Mia Hanstad.

Realistiske mål

Medarbeiderne som følger opp pasientene har innført en felles måte å møte pasientene på, gjennom motiverende intervju som er en metode utarbeidet av helsedirektoratet.
- Motiverende intervju er en samtalemetode for å motivere pasientene til atferdsendring. Og vår erfaring er at dette er et nyttig verktøy, sier Romsvik.

Sammen med pasienten går helsepersonell systematisk gjennom hva pasienten kan gjøre for å minske risikoen for å bli sykere og for å bedre sin livskvalitet.
- Det er vanskelig for mange å endre livsstil helt. Målet vårt er å hjelpe pasientene å sette seg egne realistiske mål og følge opp disse. Da har de stor mulighet for å lykkes, sier hjertespesialisten. 

Her finner du mer informasjon om hjerterehabiliteringen i Sykehuset Østfold

Hjerterehabilitering ved koronarsykdom - Sykehuset Østfold HF (sykehuset-ostfold.no)