En samtale- og omsorgstjeneste for alle

Når du selv eller en av dine nærmeste blir innlagt på sykehus, kan det dukke opp tanker og følelser som det kan være godt å snakke med noen om. -Vi er der både for pasienter og pårørende, og også sykehusets medarbeidere skal nyte godt av prestetjenestens arbeid, sier hovedprest Sigmund Nakkim i Sykehuset Østfold.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 16.04.2019
Sist oppdatert 12.08.2020
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra v. Alf Kristian Bjørkli, Torfinn Skarpaas, Erling Johannes Høyland, Ruth Irene Rasmussen og Sigmund Martin Nakkim.

​Sykehuset Østfold har i dag fem prester som også går i en hjemmevaktordning som gjør at sykehuspersonalet kan tilkalle prest ved behov når som helst i døgnet. Prestene er ansatt i Sykehuset Østfold, og er daglig både på Kalnes og i Moss, og dessuten ukentlig ved de distriktspsykiatriske sentrene.

Brosjyre prestetjenesten

Trykk på bildet for se brosjyre om prestetjenesten i Sykehuset Østfold.

- Vi har bred kompetanse og lang erfaring i å møte mennesker i sorg, uro og krise, og er en integrert og naturlig del av Sykehuset Østfolds forskjellige behandlingsmiljøer. Med både en kirkelig og en mer almenn virksomhet, er vi en del av sykehusets arbeid med behandling og omsorg for de som trenger sykehusets tjenester, sier hovedprest Sigmund Nakkim.

Livssynsåpent

Det forutsettes ingen kristen eller religiøs tro for å snakke med en av prestene. Sykehusprestene er der for mennesker fra alle tros- og livsynssamfunn og formidler gjerne kontakt videre til andre, dersom det er et ønske eller behov for det.

Den kirkelige delen med religiøs betjening kommer til uttrykk med forbønn, dåp, nattverd, velsignelse, båreandakter og andre kirkelige handlinger for de som ønsker det.

- Vi formidler også kontakt med ledere av andre tros og livssynssamfunn når det ønskes, sier Nakkim.
Prestene har taushetsplikt, og det er opp til hver enkelt hva de ønsker å snakke med prestene om. Noen ganger er prestenes tilstedeværelse, bare det å være der og sørge for at folk har noen å dele opplevelsen med, en måte å gi god støtte på.

- Samtalene vi har handler mye om livet og livets utfordringer, om det som er vondt og vanskelig i livet, om sykdom og behandling, smerter angst og depresjoner, om familiesituasjonen og om tro og tvil. Men også mange ganger om glede og takknemlighet over gode ting, sier hovedpresten.

Viktig ressurs

I sykehuset benyttes prestene også i kriser, i familiekommunikasjon, i temaer knyttet til etikk og verdier, i tverrfaglig samarbeid, personalarbeid og undervisning. Sykehusprestene er også en ressurs ved krevende situasjoner, både ved behandlingsmessige utfordringer og andre dramatiske hendelser. Prestetjenesten administrerer dessuten Rom for stillhet og ettertanke, som står åpent for stillhet og lystenning for den enkelte. Rommet ligger i 1. etasje rett ved de grønne heisene like innenfor vestibylen på Kalnes. Her arrangeres også gudstjenester kl. 11.00 på søndager, og det er gudstjeneste 1.påskedag kl. 11.00.

Prestetjenesten i Sykehuset Østfold har også sin egen brosjyre (trykk på lenke), hvor du finner mer om tilbudet.