En gullgruve for forskning

Takket være positive og velvillige pasienter, har forskningsbiobanken i Sykehuset Østfold nå over 130 000 prøver lagret. Nå har de også startet innsamling av et nytt biologisk materiale - spinalvæske.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 28.07.2023
Medarbeidere fra nevrologisk avdeling og biobanken
Fra venstre: To av sykepleierne ansvarlig for spinalpunksjon ved nevrologisk avdeling, Hege-Christin Lunderød og Elisabeth Berggren, seksjonsoverlege ved nevrologisk seksjon Azhar Abbas, og biobankmedarbeidere Åse-Berit Mathisen og Jeanette Aarem.

- Innsamlingen av spinalvæske vil gi et unikt og verdifullt materiale for forskere innen nevrologiske sykdommer, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Biobanken i Sykehuset Østfold åpnet i 2017, og har blitt en betydelig ressurs for forskere innen en rekke medisinske fagfelt. Biologisk materiale som blodprøver, urinprøver og vevsprøver kan inneholde informasjon som kan gi svar på hittil ubesvarte og ukjente spørsmål om helse og sykdom. 

Waleed Ghanima

Waleed Ghanima

- Vi er nå spesielt stolt over at vi har startet opp med innsamling av spinalvæske. Dette materialet kan være med på å øke forståelsen av utviklingen av nevrologiske sykdommer, noe som er et stort steg i riktig retning når det gjelder videre utvikling og forbedring av behandlinger til denne pasientgruppen, sier Ghanima.

Veletablert system

I Sykehuset Østfold har biobanken et veletablert system med egne dedikerte medarbeidere som forenkler og effektiviserer innsamlingen av biologisk materiale.

Nøkkelen for å få til innsamling av spinalvæske har vært et tett og godt samarbeid mellom nevrologisk avdeling og biobankmedarbeiderne. Sammen står de nå klare til å samle inn spinalvæske fra alle pasienter som skal utføre en spinalpunksjon i diagnostikken, og som samtykker til å delta på forskningen innen dette.

Gavmilde pasienter

Det er frivillig å avgi materiale til biobanken og alle pasienter må samtykke skriftlig før eventuelle prøver lagres.

- Vi er takknemlige for at så mange pasienter sier ja til å donere prøver til biobanken. Totalt har rundt 3500 pasienter samtykket til at prøver kan lagres og brukes i forskningssammenheng. Og siden vi startet innsamling av spinalvæske 8. juni, er det allerede 17 pasienter som har samtykket til å avgi prøver til biobanken. Det betyr at dagens pasienter vil bidra til en bedre helsehjelp til fremtidige pasienter, sier han.

Alt biologisk materiale og helseopplysninger lagres ved sykehuset og blir behandlet konfidensielt i henhold til relevante bestemmelser og lovverk. Biologiske prøver lagres med løpenummer slik at identiteten til prøvegiver ikke fremgår. Det er når som helst anledning til å trekke seg fra biobanken. Da vil alt avgitt materiale destrueres og opplysninger om prøvegiver slettes.​

​Ulike medisinske fagfelt

Siden oppstart i 2017, har biobanken i Sykehuset Østfold utvidet til følgende forskningsbiobanker:

Tematisk forskningsbiobank for blodsykdommer
Tematisk biobank for aterosklerose og hjerneslag
Forskningsbiobank for indremedisinske sykdommer
Biobank for nevrologiske sykdommer
Forskningsbiobank for covid-19
Sykehuset Østfolds Generelle Nyrebiobank
Forskningsbiobank for kreft
Generell forskningsbiobank for overvekt
NORSMI - Norwegian Research in Mental Illness

Her finner du mer informasjon om biobanken i Sykehuset Østfold

Biobank - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Illustrasjonsbilde
 

 

​