En god start på det nye året

Kortere ventetid, færre fristbrudd, færre korridorpasienter og høyere aktivitet. I tillegg viser januartallene at sykehuset holder budsjettet, for første gang siden innflytting på Kalnes. - Dette viser at tiltakene i sykehuset ser ut til å virke, sier styreleder Peder Olsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 27.02.2017
Peder Olsen
Styreleder Peder Olsen under dagens styremøte som ble holdt i Haldenklinikken.

​Under styremøtet i Sykehuset Østfold i dag, var månedsrapport for januar 2017 en av postene på programmet. Styreleder Peder Olsen er fornøyd med det han ser.

- Det tar tid å bo seg inn i nytt hus, men nå ser resultatene ut til å vise en positiv utvikling. Sykehuset utnytter bedre og bedre mulighetene som ligger i både nytt bygg, nye arbeidsformer og ny teknologi, sier Olsen.

Det økonomiske resultatet for 2016 viser et betydelig høyere forbruk enn budsjettet. Det ble satt i gang en rekke tiltak i løpet av året for å få økonomien på rett kjøl. Alle avdelinger i sykehuset fikk i oppdrag å finne områder hvor de kunne spare.

Stadig flere pasienter kan få behandling poliklinisk, det vil si at de ikke behøver å bli innlagt.  Det betyr blant annet at det frigjøres tid og plass slik at sykehuset kan utnytte blant annet operasjonsstuene bedre. Dette fører til kortere ventetid for pasienter, i tillegg til at økt aktivitet er positivt for økonomien.

Ved å utnytte kapasiteten bedre har liggetiden for pasienter gått ned og det har vært mulig å ta ned antall senger i noen avdelinger. Samkjøring av pasienter som trenger tilrettelagt transport, og å legge ned akuttbilen er andre tiltak som er gjennomført.

I tråd med økonomisk langtidsplan budsjetterer sykehuset med et underskudd også i 2017. Dette er ikke uvanlig for nye store helsebygg, og er godkjent av Helse Sør-Øst.
- Men det er viktig at vi ikke gjør dette underskuddet større enn det vi har lov til å planlegge med, sier Olsen.

Her finner du styrepapirene til styremøtet 27. februar 2017