Egen pasientreisesone på Kalnes

Fra mandag 4. november vil det være en egen pasientreisesone i vestibylen på Kalnes. Der kan pasienter vente på utreise, og få hjelp til bestilling av transport.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 01.11.2019
Sist oppdatert 12.08.2020
Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist
Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist i pasientreiser.

​Det er nå etablert en ny felles pasientreisesone for pasienter som venter på transport. En skranke med arbeidsstasjoner er på plass på innsiden av ventesonen for taxi i vestibylen, like ved hovedinngangen. I tillegg er det satt ut flere sofaer og stoler som pasientene kan sitte på.

Dagtid på hverdager 

Fra mandag 4. november i tidsrommet 09.00 til 16.30 mandag til fredag, vil to medarbeidere være tilgjengelig bak skranken i pasientreisesonen.
- De vil gi råd og veiledning til transport for pasientene, og mange kommer også til oss med rekvisisjoner for å få bestilt transport, sier Lundquist.
Utenom dette tidsrommet, skal pasienter henvende seg i hovedresepsjonen på sykehuset for å få hjelp med registrering av rekvisisjoner og bestilling av taxi.

Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist og teamleder Trine Dahlberg Karlsen i den nye pasientreisesonen like ved innangen på Kalnes.

Seksjonsleder Bjørn-Arild Lundquist og teamleder Trine Dahlberg Karlsen i den nye pasientreisesonen like ved innangen på Kalnes.

Pasientreiser har vært lokalisert i hovedresepsjonen på Kalnes siden 2018. I oktober 2018 tok seksjon pasientreiser over ansvaret for hovedresepsjonen på Kalnes fra pasientbooking. Ved å være tilstede, ønsker pasientreiser å bidra til bedre støtte til pasienter, transportører og kliniske avdelinger.

Økt tilfredshet

Effekten av tilstedeværelsen er økt tilfredshet hos pasienter med behov for transport, avlastning for avdelinger ved at pasientreiser har overtatt oppgaver, og bedre samkjøring som igjen reduserer kostnader.

- Erfaringene så langt er at pasientreiser er et positivt tilskudd på Kalnes, men at resepsjonen ikke nødvendigvis er den mest hensiktsmessige plasseringen for medarbeidere som skal ha ansvar for kommunikasjon med transportører og pasienter med behov for transport, forklarer Lundquist.
Fra resepsjonen har medarbeiderne i begrenset grad oversikt over pasientene, og resepsjonen har en utforming som gjør at lyden forsterkes ut i hele vestibyleområdet. Etableringen av en felles pasientreisesone under det store speilet utenfor plenumssalen, gjennomføres som et seks måneders pilotprosjekt. I plasseringen er det lagt vekt på synlighet, mulighet for å sitte skjermet, og plass til medarbeidere.
 - Målet vårt er å yte best mulig service til pasienter og pårørende, sier Bjørn-Arild Lundquist.