Doktorgradsprosjekt om Parkinson

Sykehuset Østfolds LIS-lege og forsker Agnete Prydz har jobbet med et doktorgradsprosjekt om Parkinson i mange år, og har gjort funn som er viktige for nye behandlingsmuligheter for sykdommen.

Publisert 15.12.2021
Sist oppdatert 24.01.2023
Lege og forsker Agnete Prydz
Agnete Prydz

​Agnete Prydz ved anestesiavdelingen har i flere år forsket på årsaker til Parkinsons sykdom, en sykdom i hjernen som kjennetegnes av gradvis tap av hjerneceller. Sykdommen som ikke har annen tilgjengelig behandling enn symptomatisk lindring, er en av de vanligste nevrodegenerative sykdommene som kjennetegnes ved gradvis død av hjerneceller.

Prydz som er lege i spesialisering ved Sykehuset Østfold har forsket i regi av UIO, og forsvarte 14. desember doktorgradsavhandlingen "Detrimental synergy; Deciphering the roles of Aquaporins in Parkinson's Disease" ved det medisinske fakultetet.

Lege og forsker Agnete Prydz

Lege og forsker Agnete Prydz

Årsaken til Parkinsons er i stor grad ukjent, men nyere viten tyder på at giftstoffer i miljøet og betennelsesreaksjon i hjernen kan være viktige årsaksmekanismer.

Formålet med doktorgradsprosjektet var å utforske teoriene om at vannkanalen Aquaporin 4 gjør området i hjernen som rammes av Parkinson's sykdom mer sårbart i møte med giftstoffer, og at kanalen spiller en rolle i prosessen rundt betennelsesreaksjon. Videre om en annen vannkanal, Aquaporin 9, kan fungere som en kanal for giftstoffer inn i cellene som tapes ved sykdommen.

- For å undersøke dette brukte vi to musemodeller der vi behandlet mus med giftstoffer kjent for å indusere en Parkinson-liknende tilstand i hjernen. Forsøkene ble utført på vanlige mus, samt på mus som mangler disse to vannkanalene for å få en bedre forståelse av kanalenes rolle i sykdomsforløpet, beskriver Prydz i det populærvitenskapelige sammendraget.

Funnene i doktorgradsprosjektet viser at disse to kanalene spiller en viktig og ødeleggende rolle i Parkinsons sykdom.
- Denne nye viten er et vesentlig skritt mot å etablere nye behandlingsmuligheter for Parkinsons sykdom, oppsummerer Agnete Prydz.​

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no