Digital behandling ute i det fri

Psykiater Eva Kalla setter seg til rette inntil treet. Nå skal beina styrkes i «90-graderen». Rundt i Østfold har åtte pasienter funnet hvert sitt egnede sted for å gjøre øvelsen sammen med henne. Når gruppen ikke kan møtes fysisk, har løsningen blitt gruppesamling via mobilen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 29.03.2021
Sist oppdatert 06.05.2021

 

Eva Kalla

Psykiater Eva Kalla

Hver hverdag, når klokken nærmer seg ti på formiddagen, finner åtte pasienter rundt i Østfold fram yttertøy og mobiltelefon. Samtidig kler behandlere i enhet for kognitiv gruppeterapi i DPS nordre Østfold i Moss seg godt, før de rusler ned til skogkanten ved sykehuset. Klokken 10 kobler pasienter og behandlere seg på Whereby, en digital løsning for gruppetrening. Så er treningen i gang, via skjermen på mobilen.

 

- Et skogsområde er perfekt, her er det både steiner og trær vi kan bruke i treningen, sier Mona Tandberg-Østling, ergoterapeut og kognitiv terapeut.

Angst og depresjoner

Behandlingstilbudet i enhet for kognitiv gruppeterapi, gis i hovedsak til pasienter med angstlidelser og depresjoner. Tilstanden bør være av moderat eller alvorlig grad.

- Det er en del felles trekk selv om pasientene i utgangspunktet har ulike diagnoser. Mange med angst, har også depresjon. Pasientene som kommer til oss, har også til felles at sykdommen gjør at de fungerer dårlig i hverdagen. De har også prøvd ulike behandlingsformen tidligere, uten å lykkes, sier Eva Kalla.

Mange blir friske

 

Marianne Alshus

Sykepleier Marianne Alshus

I år er det 12 år siden enheten ble åpnet, og mange hundre pasienter har fått hjelp til å håndtere hverdagen her. Pasientene som deltar i den kognitive gruppeterapien, går gjennom et intensivt behandlingsopplegg som varer i seks uker.

 

- Erfaringene våre er veldig positive. Vi opplever at mange pasienter blir friske og at de dermed kan bli kvitt diagnosen de har fått, sier Marianne Alshus, sykepleier og kognitiv terapeut.

Fokus på her og nå

Behandlerteamet består av psykiater, psykomotorisk fysioterapeut, ergoterapeut, psykologspesialist og to sykepleier. Alle i teamet er i tillegg utdannet kognitive terapeuter.

 

Mona Tandberg-Østling

Ergoterapeut Mona Tandberg-Østling

I kognitiv terapi er terapeutene opptatt av hvilke tanker som knytter seg til situasjonen her og nå. Tidligere erfaringer pasienten har, kan være viktig for hvordan han eller hun opplever ting i dag, men i kognitiv terapi vil nøkkelen til forandring ligge i å fokusere på her og nå situasjonen.

 

I terapien brukes både eksponeringsterapi og samtaleterapi. Terapeuten og pasienten samarbeider om å bryte uheldige tankemønstre og å trene på å gå inn i skremmende situasjoner.
- Vi kan hjelpe pasienten på rett vei, men det er helt nødvendig at pasienten selv er motivert og fortsetter å trene etter behandlingen her, sier Tandberg-Østling. 

Viktig gruppeterapi

For ett år siden, da pandemien nådde Norge, ble driften i døgnenheten for kognitiv gruppeterapi, først satt helt på vent. Så fulgte en periode med dagbehandling i grupper, og deretter en periode med kun fellestrening i en park før pasientene dro hjem og koblet seg på digital gruppeterapi.

- Å delta i gruppeterapi er en utfordring for mange som kommer hit, men sosialiseringen er viktig. De har stor nytte av å høre om andres erfaringer og å lære seg å være en del av en gruppe. Og etter behandlingen, gir de uttrykk for at dette har vært svært nyttig, sier Alshus.

Terapien foregår både i grupper og i individuelle samtaler. De individuelle samtalene kan pasientene fortsatt møte opp fysisk til.
- En viktig del av den kognitive terapien er å dra ut med pasienten dit hvor ubehaget oppstår, og til de arenaene som pasienten har prøvd å unngå. Det har vi ikke mulighet til nå under pandemien, sier Tandberg-Østling.

Sporty gjeng

Stadige endringer i regler og anbefalinger på grunn av koronaen, har ført til stor kreativitet blant medarbeiderne.
- Etter siste endring er det nå ikke lenger tillatt å møtes ute til fysisk aktivitet. Da måtte vi tenke alternativt rundt trening. Vi vet at fysisk aktivitet er viktig ved psykiske lidelser, og prioriterte å få dette til. Heldigvis har vi en sporty gjeng medarbeidere. Og selv om den digitale løsningen er ikke optimal, er både vi og pasientene enige om at dette er mye bedre enn ingenting, sier Alshus.

Les mer om fremtidens pasientbehandling: Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Stor pågang

Enhet for kognitiv gruppeterapi har åtte plasser, og det er stor pågang av pasienter som henvises hit. Pasientene henvises fra fastlege eller behandler i spesialisthelsetjeneste. Privatpraktiserende har også mulighet til å henvise pasienter hit, men da i samarbeid med fastlege. ​

 

 

Alexander Hoel

Psykomotorisk fysioterapeut Alexander Hoel