Dette har vi ventet på!

Nå skal det bli slutt på penn og papir når viktige målinger av pasienter blir tatt. Endelig blir det mulig å overføre målingene elektronisk.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 19.04.2024
En person i en sykehusseng
​Berit Marie Nilsen, fagutviklingsrådgiver og spesialsykepleier i kardiologi viser hvordan spotsjekkmåleren fungerer. (Illustrasjonsbilde)

– At målingene kan overføres elektronisk øker pasientsikkerheten og vil lette arbeidet til medarbeiderne, sier prosjektleder Jonny Johansson fra medisinsk teknologisk avdeling.

En spotsjekkmåler trilles fra det ene pasientrommet til det andre i døgnområdet. Her er alt utstyr tilgjengelig for helsepersonellet som skal måle og registrere viktige funksjoner hos pasienten. Blodtrykk, puls, oksygenopptak, pustefrekvens, temperatur og bevissthet; alt registreres.

- Å kartlegge pasienters helsetilstand når de er innlagt på sykehuset, er viktig for å oppdage og forhindre risiko for at pasienter blir dårligere, sier Johansson.

Sykehuset Østfold bruker skåringssystem NEWS2 i kartleggingen. NEWS står for National Early Warning Score. Spotsjekkmåleren beregner pasientens NEWS score basert på måleresultatene av de vitale parametere, og anbefaler tiltak for hvordan pasientens vitale parameter og observasjon videre bør følges opp.

Tidkrevende

Fram til nå har helsepersonell notert pasientenes målingene og skåringsresultatet på et ark, og deretter skrevet informasjonen inn i pasientens elektroniske kurve, Metavision.

- Som oftest er medarbeideren innom flere pasienter på sin runde. Det betyr at det tar tid før resultatene blir skrevet inn i den elektroniske kurven og blir synlig for andre som skal behandle pasienten, sier Berit Marie Nilsen, fagutviklingsrådgiver og spesialsykepleier i kardiologi.

- Det er også en fare for at målingene ikke alltid blir skrevet inn riktig når det gjøres manuelt, sier Jeanette Opsahl Fladeby, fagutviklingsrådgiver gastrokirurgi.

Er i gang

Denne uken startet pilotprosjektet som etter hvert skal gjøre det mulig for alle døgnområdene på Kalnes å overføre målingene og skåringsresultatet elektronisk til Metavision. 

- I tillegg til at det vil minske risikoen for feil registrering, vil nå alle som trenger informasjon om pasientene, kunne se resultatene i sanntid på skjermen med pasientinformasjon. Det er spesielt viktig hvis resultatet viser en forverring av helsetilstanden, sier Johansson.

Døgnområde 1 hjertemedisin og døgnområde 7 gastrokirurgi, er de første som har tatt systemet i bruk.

- Prøveperioden vil vare i en måned. Sykepleierne og helsefagarbeiderne i de to døgnområdene vil dokumentere på papir samtidig med at resultatene overføres elektronisk, som en sikkerhet hvis det skulle oppstå feil, sier Johansson.

 

En gruppe mennesker i hvite laboratoriefrakker som holder en enhet
F.v. Berit Marie Nilsen, Jonny Johansson, Hanne Randby, Jeanette Opsahl Fladeby, Mathilde N. Pettersen og Stine Teiseth kan endelig feire at sykehuset er i gang med elektronisk overføring av pasienters vitale parametere.

Armbånd fra SØ

For å være sikker på at målingene registreres på riktig pasient, skannes pasientens armbånd med ID først.

- Det er viktig at pasienter som overføres fra andre sykehus, får nytt armbånd når de kommer til oss. Ellers blir ikke pasienten registrert på riktig vis når båndet skannes, sier Nilsen.

Kort pilot

Sykehuset Østfold var det første sykehuset i Norge som tok i bruk spotsjekkmålere. Dette skjedde da sykehuset på Kalnes sto klart i 2015. I alt er det 56 spotsjekk-apparater i sykehuset på Kalnes. De to pilotseksjonene tester nå ut elektronisk overføring fra ni apparater. Målet er at alle døgnområdene skal begynne å overføre målingene elektronisk når prøveperioden er over.

- Prosjektet er et resultat av godt samarbeid med utstyrsleverandør, Sykehuspartner og medisinsk teknologisk avdeling, sier avdelingsingeniør Hanne Randby.

- Vi har jobbet lenge for å få muligheten til å utnytte teknologien fullt ut. Nå kan vi endelig begynne overføring av de viktige målingene elektronisk. Dette betyr mye for pasientsikkerheten, og det vil lette arbeidet for medarbeidere som ikke må dokumentere alt to ganger, sier Johansson

Elektronisk overføring fra spotsjekkmåleren gjelder pasienter hvor NEWS brukes som skåringssystem, det vil si voksne pasienter. For barn og gravide brukes andre skåringssystemer, og her må målingene fortsatt dokumenteres manuelt.

Bord