Dette er vår nye direktør

- Jeg er oppriktig glad i sykehuset vårt, og jeg er både stolt og glad for at jeg har fått jobben som administrerende direktør, sier Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 04.07.2024
Helge Stene-Johansen

Helge Stene-Johansen ble i et ekstraordinært styremøte i dag 4. juli ansatt som sykehusets nye administrerende direktør.
- Dette har vært en enstemmig avgjørelse, og vi er trygge på at vi har ansatt riktig person, sier styreleder Morten Reymert. 

Solid erfaring

Det var i alt 14 søkere til stillingen som administrerende direktør i sykehuset. Styrets ansettelsesutvalg som har bestått av styreleder Morten Reymert, nestleder Petter Brelin og styrerepresentant Britt Fritzman, la fram en samlet innstilling for styret.

- Stene-Johansen har solid erfaring og bred kunnskap om helsetjenesten, og han kjenner godt helsestrukturen i Østfold og de utfordringene som kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten står i nå og i fremtiden. Og som konstituert administrerende direktør har han vist at han tar tak i de viktigste utfordringene Sykehuset Østfold har, sier Reymert.

Spennende oppgave

Stene-Johansen er utdannet barnelege og har lederutdanning fra Solstrandprogrammet. Han har vært i Sykehuset Østfold siden 1994, og har lang erfaring som lege og leder i sykehuset, som seksjonsoverlege, avdelingssjef, prosjektleder, utviklingsdirektør og fagdirektør.

Da han ble spurt om å ta over som konstituert administrerende direktør i januar i år, takket han raskt ja. Og da stillingen som administrerende direktør ble lyst ut, var han ikke i tvil om at han skulle søke.

- Dette er en jobb jeg virkelig har lyst på, og jeg har blitt enda mer motivert etter å ha vært konstituert i stillingen siden januar. Å være direktør i et sykehus må være en av de mest spennende og utfordrende lederoppgavene som finnes, sier han.

Han er klar over at forventningene til sykehuset stadig blir større, både fra pasienter, pårørende og politikere, samtidig med at sykehuset har stramme økonomiske rammer.

- Men jeg føler ikke at jeg står alene. Sykehuset er fullt av dyktige, dedikerte medarbeidere som hver dag gjør sitt ytterste for at vi skal kunne gi god pasientbehandling. Jeg er sikker på at vi sammen skal løse utfordringene sykehuset står i, og vi er allerede godt i gang, sier han.

Ser resultater

Som konstituert administrerende direktør innførte han tidlig programmet «Balansekraft» som nå er godt etablert i sykehuset. 
- Vi har valgt tre spesifikke områder hvor vi har store utfordringer. Dette er områder som betyr mye både for pasienter, medarbeidere og for sykehusets framtid, sier han.

De tre områdene er å beholde og rekruttere personell, redusere fristbrudd og ventetider for pasienter, og skape økonomisk balanse.
- Jeg er glad for at så mange medarbeidere har engasjert seg i arbeidet og kommet med gode ideer og løsninger, og vi har mange tiltak som vi skal gjennomføre.  Allerede nå ser vi resultater både økonomisk og når det gjelder ventetider for pasienter, selv om det vil ta tid å komme i mål, sier han.

Et godt sted å jobbe

Sykehuset Østfold har i alt omtrent 7000 medarbeidere som har sin arbeidsplass lokalisert i ulike deler av fylket. Sykehusdirektøren er opptatt av at alle skal føle en tilhørighet til sykehuset og at det skal legges til rette for at medarbeiderne ønsker å bli i jobben, om vi arbeider i akuttsykehuset på Kalnes, sykehuset i Moss, på en ambulansestasjon, i DPS, BUPP eller blodbank.

- Sykehuset Østfold skal være et godt sted å jobbe uansett. Hvor vi kan føle stolthet over jobben vi gjør og skape gode arbeidsmiljøer slik at vi har lyst til å gå på jobb. Tenk over hvor spennende og variert det er å jobbe i sykehus. Vi skal kunne gi rask og god utredning og behandling døgnet rundt.  Vi skal pleie, lindre og støtte både pasienter og pårørende.  Sykehuset er et stort maskineri der alt må fungere sammen for at vi skal kunne gi den beste pasientbehandlingen. Jeg kan ikke tenke meg en bedre arbeidsplass. 

Helge Stene-Johansen og Morten Reymert
Adm. direktør Helge Stene-Johansen og styreleder Morten Reymert.