Det nytter å si ifra

Sykehuset fikk tidligere mange henvendelser fra pasienter som hadde problemer med å komme igjennom på telefon hvis de var nødt til å avbestille en time på poliklinikk. Nå kan alle pasienter i Sykehuset Østfold gi beskjed via MinJournal på nettet, hvis de ikke har mulighet til å komme til avtalt tid.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 22.03.2017
En person som bruker briller
Konsulent Mona Holte i kontoret for pasientservice i Sykehuset Østfold, oppfordrer pasienter som må avbestille time til å gjøre det via minjournal.no

- Vi ønsker at pasientene skal komme til timen de har fått, men noen ganger passer det ikke. Da er det fint at de får avbestilt, slik at vi kan gi timen til en annen pasient, sier konsulent Mona Holte ved kontoret for pasientservice i Sykehuset Østfold.

MinJournal er Helse Sør-Øst sin portal for sikker dialog mellom pasienter og spesialisthelsetjenesten. Nettløsningen tilrettelegger for mange ulike pasienttjenester, og Sykehuset Østfold tilbyr noen av disse til pasientene sine. Den første tjenesten som ble tatt i bruk som gjelder alle pasienter i sykehuset, var muligheten til å endre time.
- For pasientene er det mye enklere å kunne gi beskjed på nett når de selv har tid og mulighet, når som helst i løpet av døgnet, hvis de må avbestille en time. Og nå slipper de å sitte i telefonkø, sier Holte.

Møt opp hvis du kan

I løpet av årets to første måneder har 515 pasienter avbestilt time gjennom MinJournal. Aldersspennet på de som bruker tjenesten er stor. Her er foreldre som avbestiller for små barn, til pasienter over 80 år.
- Fortsatt får sykehuset flest avbestillinger på telefon, men vi ser at stadig flere tar i bruk den elektroniske løsningen, sier Holte.

For å slippe å betale, må pasienter avbestille 24 timer før de har time. Dersom pasienten ønsker ny timeavtale, vil de få et nytt innkallingsbrev i posten.
- Vi oppfordrer pasienter å møte dersom det er mulig. Selv om de kan legge inn ønske om nytt tidspunkt for time på nettet, kan det gå tid før det blir noe ledig, sier Holte.

Enkel å bruke

Mange av tjenestene i MinJournal kan brukes uten innlogging, som for eksempel timeavtalehåndtering. Klikk deg inn i boksen som heter «Timeavtale», Velg «Sykehuset Østfold», og deretter «Kontoret for pasienttjenester». Her finner du et skjema du skal fylle ut og sende elektronisk.

Mona Holte er en av medarbeiderne i sykehuset som sjekker om pasienter har tatt kontakt via MinJournal.
- Når vi får en henvendelse via MinJournal, bringer vi beskjed videre til riktig avdeling i sykehuset, sier hun.

Innlogging

I MinJournal kan du som pasient i Sykehuset Østfold også få tilgang til dine egne epikriser (journaldokumenter). For å se disse, må du logge inn enten med et smartkort fra Buypass ID eller BankID. Ikke alle BankID på mobil-løsninger virker. Se mer om innlogging:
http://eid.difi.no/nb/bankid

I første omgang er det bare mulig å se epikriser fra sykehusinnleggelser, og brev (for eksempel innkallingsbrev). Polikliniske notat, det vil si oppsummeringene etter legetimene på poliklinikken, skal også gjøres tilgjengelige på nettsiden etter hvert.

Visning av journaldokumenter via nettportalen www.minjournal.no er foreløpig kun et tilbud for pasienter over 16 år. For innsyn i journal for pasientgruppen mellom 0 – 16 år så skal ordinære rutiner for innsyn i journal følges.

Epikriser og brev fra før 8. oktober 2015 er ikke tilgjengelige på MinJournal.

Klikk her for å komme direkte til nettstedet minjournal.no

Les mer om hvordan du får tilgang til hele journalen din her