Den eneste i sykehus-Norge

Azhar Abbas, overlege på nevrologisk avdeling, har som den eneste nevrolog på norske sykehus bestått European Board of Neurologi Exam. - Dette har jeg forberedt meg til i lang tid, så er veldig glad og stolt over at jeg klarte det, sier Abbas.

Ingrid Trømborg
Publisert 14.08.2023

Azhar Abbas med diplom

Overlege Azhar Abbas, nevrologisk avdeling Sykehuset Østfold

Azhar Abbas har jobbet på S​ykehuset Østfold siden 2003 og på nevrologisk avdeling siden 2006.  

- Jeg ble interessert i nevrologi i turnusperioden min. Det er et spennende og teoretisk krevende fagområde og krever detektivarbeid for å koble symptomer sammen for å finne den rette diagnosen.​

Forsket på hjerneslag

Azhar Abbas er seksjonsoverlege for slag og har tatt doktorgrad i aterosklerose i halspulsårer og hjerneslag.
- Det som er spennende med hjerneslag, er at pasienter kan bli bedre av behandling og at hjerneslag kan forebygges. Noen pasienter blir helt friske hvis de får rask og riktig behandling. Det er veldig motiverende å jobbe med en så takknemlig pasientgruppe, sier Abbas.​

Bred kompetanse i hele nevrologi-faget

Abbas forteller at hun alltid har vært interessert i å lære nytt og gå i dybden, spesielt på hjerneslag.
- Samtidig blir vi leger veldig spesialiserte, og det kan også begrense oss litt. Det var viktig å styrke breddekompetansen min innen nevrologi, sier hun.

«European academy for Neurologi» samler nevrologer i hele Europa til en stor konferanse en gang i året og tilbyr mulighet for å ta eksamen i generell nevrologi.

- Eksamen tar for seg hele nevrologi-faget, og er et steg mot å øke og harmonisere standarder for europeiske nevrologer. Den består av en muntlig og en skriftlig del. Man må regne med en forberedelsestid på 1 til 2 år, og må sende inn tre oppgaver. Disse må være godkjent for å få ta eksamen. Man får en «Proof of excellence»-diplom, smiler hun.​

3 totalt i Norge

Siden 2009 har to andre norske nevrologer tatt denne eksamenen, men ingen av disse jobber nå i sykehus.
- Jeg er alene om å ha denne europeiske spesialiseringen i nevrologi og være praktiserende nevrolog i et sykehus. Eksamen har gitt meg en større faglig trygghet som kommer pasientene mine til gode, sier hun, og legger til:
- Jobben har blitt enda mer gøy etter eksamen.

Azhar Abbas er brennende opptatt av kontakten med pasientene.
- Jeg setter mer og mer pris på kontakten med pasientene. Mange kjenner jeg godt etter hvert. De fortjener god behandling og et hyggelig møte med legen sin. Det er en fin belønning å få positiv tilbakemelding fra pasienten og pårørende.

Et fag i rask utvikling

Det foregår en spennende utvikling innen nevrologifaget. Flere og flere nye medisiner tas i bruk og flere pasienter kan nå få behandling mot nevrologiske sykdommer.
- I tillegg til spennende fag, er nevrologisk avdeling en veldig hyggelig avdeling å jobbe på. Vi har et godt arbeidsmiljø og hyggelig sjef. Jeg er takknemlig for utfordringene i jobben og for gode kolleger, avslutter hun.