Care to translate - for å øke pasientsikkerheten

Oversettelsesverktøyet Care to Translate hjelper medisinsk personell til å kommunisere bedre med pasienter som har andre språk enn norsk som morsmål. Appen inneholder medisinske fraser og faguttrykk på 44 språk.

Ingrid Winsnes Trømborg
Publisert 25.09.2023
Sist oppdatert 16.10.2023
Thor Øyvind Olsen og Eirin Paulsen, Sykehuset Østfold
Prosjektleder Thor Øyvind Olsen og prosjekteier Eirin Paulsen tror at appen Care to translate vil bli et nyttig hjelpemiddel for ansatte ved sykehuset.

​Årsaken til at Sykehuset Østfold har valgt å ta i bruk Care to Translate er det stadig økende behovet for tolketjeneste. Med dette prosjektet ønsker sykehuset å øke pasientsikkerhet og trivsel gjennom god og trygg kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell.

Fraser og faguttrykk på 44 språk

Sykehuset Østfold er godt i gang med å rulle ut oversettelsesverktøyet Care to Translate. Etter at verktøyet har blitt testet ut i føde-barsel og infeksjonsmedisin tidlig på året, har nå alle avdelinger på Kalnes tilgang på oversettelsesverktøyet. 35 superbrukere har fått opplæring.

- Appen Care to Translate lastes ned på rolletelefonene, og superbrukerne lager «spillelister» med fraser tilpasset de ulike seksjonene. Det er tydelig at behovet for verktøyet er stort. Allerede samme uke som superbrukerne har vært på opplæring, ser vi at bruken av appen skyter i været, sier prosjekteier og klinikksjef Kvinne-barn Eirin Paulsen.

Statistikk Care to Translate

- I appen finner vi 44 ulike språk å velge mellom. Tekstene er utviklet for helsevesenet, så vi kan være trygge på at frasene i appen er korrekte og egner seg til bruk innen våre ulike arbeidsområder, forklarer prosjektleder Thor Øyvind Olsen som sammen med Lene Nilsen fra Infeksjonsmedisin har ansvar for å få verktøyet på plass i hele Sykehuset Østfold.

Supplement til tolk

Appen Care to Translate skal ikke erstatte fremmøtetolk/telefontolk, men vil være et godt supplement i kommunikasjonen mellom fremmedspråklige pasienter og medarbeiderne på sykehuset. Før appen tas i bruk får avdelingene og seksjonene opplæring i når verktøyet kan brukes, og hvordan det kan brukes.

- På Kalnes har medisinsk personell telefoner knyttet til rollen de har til enhver tid. Grunnen til at prosjektet valgte å starte implementeringen på Kalnes, var at appen allerede var installert på rolletelefonene. Det har vært noe mer utfordrende å få det til på avdelingene som ikke har rolletelefoner, men nå er det funnet en løsning som gjør at vi kan knytte appen mot alle smart-telefoner, sier Olsen.
 
Målet er at alle avdelinger og seksjoner i Sykehuset Østfold skal ha tilgang til Care to Translate i løpet av 2023. 

 

Om Care to Translate

​Care to Translate er et digitalt medisinsk oversettelsesverktøy som helsepersonell og pasienter kan benytte for å kommunisere med hverandre. Appen fungerer som et frasebibliotek der man kan oversette medisinske fraser og faguttrykk til og fra over 40 ulike språk. 

Care to Translate har som mål å gjøre helsevesenet likeverdig. Appen har over 600 000 brukere over hele verden, og over 6 millioner oversettelser er gjort ved hjelp av oversettelsesverktøyet. Oversettelsene i Care to Translate er kulturelt, kontekstuelt og medisinsk verifisert. 
Oversettelsesprosessen er manuell og veldig grundig. Alle oversettere er tospråklige og har medisinsk erfaring eller kompetanse. Appen har forståelse for medisinsk terminologi, men også av hvordan man oversetter slik at en person uten medisinsk erfaring vil forstå.

Sykehuspartner har inngått rammeavtale med leverandør på vegne av Helse Sør- Øst, og alle helseforetak i regionen får mulighet til å ta i bruk appen.