Byttet komplekst nettverk uten nedetid

På Sykehuset Østfold Kalnes har Sykehuspartner byttet ut det kablede nettverket med minimal nedetid som resultat. På et sykehus, som er avhengig av at kritiske systemer fungerer døgnet rundt, kunne ikke denne jobben utføres på «normal» måte.

Ingrid Trømborg
Publisert 07.08.2023
Kabling i Sykehuset Østfold Kalnes
Å bytte ut det kablede nettverket i et sykehus, er en kompleks oppgave.

Jon Løvoll

Jon Løvoll

- Årsaken til bytte fra HP til Cisco er at nettverksutstyret fra HP på Kalnes begynte å bli gammelt. Det betyr at det blir vanskelig å få tak i reservedeler og få support. Vårt HP-nettverk har vært en «sær» del av nettverket Sykehuspartner (SP) drifter i Helse Sør-Øst (HSØ). Det er bare Kalnes i HSØ som bytter fra HP til Cisco. Andre HF benytter enten Cisco allerede eller har nettverk fra andre produsenter, sier Jon Løvoll, seksjonsleder automasjon og IKT/ elektro/vakt og sikring i Sykehuset Østfold.

Standardisering er god økonomi

Sykehuspartner har ansvar for nettverksstrukturen til alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Det er ressurskrevende å drifte og forvalte flere ulike systemer fremfor å benytte samme system ved alle helseforetak. Derfor har Helse Sør-Øst og Sykehuspartner de siste årene prioritert å standardisere IKT-infrastrukturen i regionen. Dette gjelder også for nettverk, der alle helseforetakene på sikt skal over på samme system. Med færre systemer, reduseres kompleksitet og kostnader betydelig.

- Ved å bytte ut HP, og standardisere med utstyr fra Cisco slik det snart er i hele HSØ, er Sykehuset Østfold sikret sikker og stabil drift på nettverk framover. Nå har vi standard utstyr, slik at feilretting og bytte av komponenter blir enklere. Det er også viktig for den nært forestående oppgraderingen av det trådløse nettverket på Kalnes, at disse komponentene er byttet, forklarer Løvoll.

Spenningsmoment

Å bytte fra HP til Cisco er ikke noe SP har gjort tidligere, og det krevde god planlegging.

- Det er første gang vi bytter fra HP til Cisco, så det ga et ekstra spenningsmoment. Men vi har bygget opp mye erfaring gjennom flere år og føler oss trygge på at den jobben vi gjør oppfyller krav og forventninger hos helseforetakene. God planlegging og lang erfaring gir som regel et godt resultat, sier seksjonssjef for datakommunikasjon i Sykehuspartner, Rune Bjørn Amundsen, og fremhever det gode samarbeidet med fagfolk fra teknisk og IT-avdelingen på Kalnes og Sykehuspartners egen stedlige lokalservice.

Utviklet metode for standardisering

Det er en kompleks oppgave å skulle bytte ut nettverkskomponenter fra en leverandør til en annen, blant annet fordi alt det underliggende utstyret også må byttes.

- Hvis vi skulle utført denne jobben på «normal» måte, ville det resultert i betydelig nedetid. På et sykehus er man avhengig av tilgang til kritiske tjenester døgnet rundt, så det var ekstremt viktig at vi begrenset ulemper og nedetid så mye som mulig, sier Amundsen.

Sykehuspartner utviklet derfor en metode som kun medførte noen minutters nedetid på kveldstid.

Berømmer sykehusets medarbeidere

Løvoll forteller at byttet har hatt svært liten påvirkning på den kliniske driften. De avdelinger og seksjoner som har blitt berørt, er blitt varslet, og Teknisk avdeling har hatt et tett samarbeid der det har vært behov for risikoreduserende tiltak.

- Vi er veldig fornøyde med måten Sykehuspartner løste arbeidet på. Byttet av nettverk fikk marginale konsekvenser, vi hadde et godt samarbeid hele veien og det viktigste av alt; den operative sykehusdriften gikk som normalt, sier Jon Løvoll.

Han vil berømme kolleger for fleksibiliteten og samarbeidet de har vist gjennom denne endringen.

- Min jobb med koordinering, varsling og testing har gått som en drøm, avslutter Løvoll.​