BUPP Moss utvider med 7 nye stillinger

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) i Moss gjør seg klare til å ta imot barn og unge fra Vestby kommune. - At vi kan utvide fagmiljøet med enda mer kompetanse, vil være en fordel for alle barna og ungdommene vi behandler, sier seksjonsleder Britt Robertsen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 06.12.2017
Sist oppdatert 03.04.2018
BUPP Moss
BUPP Moss er en av fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Sykehuset Østfold, og har i dag ansvar for kommunene i Mosseregionen; Moss, Våler, Rygge og Råde.

​2. mai 2018 overføres spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer.
- Vi har lyst ut syv nye heltidsstillinger, og håper på mange søkere, sier Britt Robertsen.

Seksjonen har behov for to overleger, to psykologspesialister, en klinisk sosionom/vernepleier/barnevernspedagog, en spesialist i klinisk pedagogikk og en sekretær.

Her finner du stillingsannonsene:

2 overleger (spes. barne- og ungdomspsykiatri)

1 klinisk sosionom/vernepleier/barnevernspedagog

2 psykologspesialister

1 spesialist i klinisk pedagogikk

1 sekretær

I dag tilbyr BUPP Moss barne- og ungdomspsykiatriske tjenester til innbyggerne i Moss, Rygge, Råde og Våler kommune. Seksjonen består av 18 medarbeidere. Når Vestby innlemmes i opptaksområdet, vil antall medarbeidere være 25.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk er et tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom i alderen 0-18 år, og deres familier. Ved påbegynt behandling kan poliklinikken gi tilbud opp til 23 år.

BUPP gir tilbud om utredning og/eller behandling for barn og ungdoms psykiske lidelser. Dette kan handle om angst og uro, tristhet/depresjon, konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker, ettervirkninger etter traumer, alvorlige spiseforstyrrelser, autismespekterforstyrrelse, samspillsvansker. Tilbudet på BUPP er frivillig.

Viktig samarbeid

- Vi jobber både individuelt med barnet/ungdommen og med hele familien. Vi vektlegger god dialog med foresatte, og i de fleste tilfelle har vi også kontakt med skole og barnehage og andre som kan være aktuelle samarbeidspartnere. Samarbeid med kommunene og kommunale hjelpetjenester for barn og ungdom, som helsesøster, fastlege, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) eller barnevernet, er også nødvendig for at vi skal kunne gi pasienten et godt tilbud, sier Robertsen.

Britt Robertsen

Seksjonsleder Britt Robertsen


Overføring av Vestby til Sykehuset Østfold

Fra onsdag 2. mai 2018 vil Sykehuset Østfold være lokalsykehus for alle som bor i Vestby kommune. Akershus universitetssykehus, Sykehuset Østfold og Vestby kommune skal sammen sørge for at overgangen til nytt sykehus går så smidig som mulig for innbyggerne i Vestby.

Her kan du lese mer om overføringen