Bruker 3D-modeller ved tykktarmskirurgi

Leger og forskere fra kirurgisk avdeling i Sykehuset Østfold har sammen med kollegaer fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Genève, gjennomført en detaljert analyse av karanatomi hos 32 pasienter som skulle opereres for tykktarmskreft.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 07.11.2022
Sist oppdatert 07.12.2022
Rancinger, Andersen og Kazarian
Seksjonsoverlege Peter Rancinger, førsteforfatter og ph.d.-student, overlege Bjarte Tidemann Andersen og hovedveileder, legespesialist Airazat M. Kazaryan.

Målet med studien er å bedre forstå den tredimensjonale anatomien til blodårene som forsyner tykktarmen. Studien gjøres på 3D virtuelle modeller fra CT rekonstruksjoner og 3D fysiske modeller som skrives ut på 3D skriver. Ved hjelp av modellene blir inngrepet persontilpasset.

- Den anatomiske kartleggingen gjør at vi kan oppnå tryggere, onkologisk mer presis og mer komplett kirurgi når pasienten opereres, sier overlege Bjarte Tidemann Andersen.

To artikler om studien er nylig publisert i tidsskriftet Surgical Endoscopy, et høyt respektert tidsskrift i minimal invasiv kirurgi.

3D-modeller

3D rekonstruksjon av mesenterielle kar: A. Virtuel model. B. Fysisk model laget med hjelp av 3D-printer.

Forskningsgruppen

Professor Dejan Ignjatovic fra Ahus er opphavsmann og prosjektleder for studien. Han har samlet en forskningsgruppe fra flere institusjoner i Helse Sør-Øst. Overlege Bjarte Tidemann Andersen ved kirurgisk avdeling i Sykehuset Østfold er med i forskningsgruppen og har i detalj analysert blodårene til miltfleksuren i tykktarmen. Denne forskningen er en del av hans doktorgradsprosjekt.

Legespesialist Airazat Kazaryan ved kirurgisk avdeling, Sykehuset Østfold er hovedveileder. Professor Bjørn Edwin fra Oslo universitetssykehus, en pioner i kikkhullskirurgi i Norge, er medveileder i studien.

 - Professor Bojan Stimec fra Genève i Sveits er også tilknyttet gruppen. Han har en unik kompetanse på å lage 3D rekonstruksjoner av blodårer fra CT bilder, sier Bjarte Tidemann Andersen.

Oppsummerer arbeidet

Nylig ble forskningsgruppen invitert til å publisere forskningsbrevet «Personalized surgery for the splenic flexure cancer: new frontiers» i The British Journal of Surgery. I dette forskningsbrevet blir det tredimensjonale forholdet mellom de to hovedblodårene til miltfleksuren, colica media og venstre kolon arterie og dets betydning for persontilpasset tykktarmskirurgi, diskutert.

- De siste årene er den anatomiske 3D forskningen av kar som forsyner tykktarmen, blitt mer og mer anerkjent i det internasjonale kirurgiske miljøet. The British Journal of Surgery er et av de tre mest respekterte tidsskriftene i gastroenterologisk kirurgi. Derfor er publikasjon av et forskningsbrev som oppsummerer arbeidet vårt om blodåreforsyningen og dens betydning for tykktarmskirurgi, en stor ære, sier Andersen.

Ignjatovic, Stimec og Edwin

Prosjektleder, overlege og professor Dejan Ignjatovic, professor Bojan V. Stimec og avdelingsoverlege og professor Bjørn Edwin.

Her kan du lese forskningsbrevet i British Journal of Surgery