Bruk timen din!

Over 25 000 timer i sykehuset er avbestilt av pasienter hittil i år. I tillegg har mer enn 3500 pasienter latt være å møte opp uten å gi beskjed. - Vi jobber hardt for å ta igjen behandlingen som måtte utsettes under pandemien. Da er det ekstra viktig at pasientene kommer til timen sin, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.09.2022
Helge Stene-Johansen
Fagdirektør Helge Stene-Johansen, Sykehuset Østfold

Under pandemien måtte mange planlagte behandlinger, undersøkelser og operasjoner på sykehuset utsettes. - Heldigvis har vi medarbeidere som er mer enn villige til å stå på ekstra, og de jobber både kvelder og helger for at pasienter skal få behandlingen de har ventet på, sier klinikksjef Tom Nordby i klinikk for kirurgi. 

For lettvint

For at sykehuset skal kunne ta igjen etterslepet etter pandemien, er det viktig at pasienter som får time, møter til avtalt tid. Det er fortsatt noen pasienter som avbestiller fordi de har korona, men i løpet av årets sju første måneder ble det avbestilt 25 868 timer som ikke var relatert til pandemien. 

I tillegg var det 3578 timer som ikke ble benyttet fordi pasientene ikke møtte og ikke ga beskjed. Tallene er kun for somatikken (fysisk helse). I tillegg er det mange avbestillinger i psykisk helsevern.

- Det er helt sikkert mange som har en god grunn til å avbestille timen eller ikke møte opp, men når det dreier seg om så mange pasienter, mener jeg det er for lettvint. Og det kan få store følger, ikke minst for andre pasienter som venter på å få time, sier Stene-Johansen.

Et stort apparat

Når en pasient settes opp til en time i spesialisthelsetjenesten, er det mye som skal på plass. Den riktige spesialisten setter av tid, undersøkelsen skal kanskje gjøres i et spesialrom som må bookes. Ofte skal pasienten til andre undersøkelser i forbindelse med legetimen, for eksempel til røntgen. Det betyr at det også er booket rom der, og helsepersonellet har dette lagt inn i dagens arbeidsplan.

- Det er et stort apparat som er i gang for å ta imot pasientene. Og selv om pasientene avbestiller noen dager i forveien, er det vanskelig for oss å fylle timen som blir ledig. Men vi gjør hva vi kan for å nå pasienter som venter på time. Her er det mange sekretærer som bruker mye tid på å ringe rundt, sier Stene-Johansen.

Mange venter

Pasientene som avbestiller skal til utredning, til behandling eller til kontroll. De er henvist til spesialister innen en rekke fagfelt. Klinikk for kirurgi som dekker mange avdelinger, merkes det store antallet avbestillinger godt. 

I avdeling for kirurgi har pasienter avbestilt mer enn 3000 timer fra januar til august, og i avdeling for ortopedi er mer enn 2000 timer avbestilt. I øyeavdelingen er det også mer enn 3000 avbestilte timer. Ingen av disse avbestillingene er relatert til korona.

- Vi har fortsatt mange pasienter som venter på behandling. Hvis du er nødt til avbestille, gjør det så tidlig som mulig slik at andre som venter kan få timen din, sier Nordby.

Tom Nordby

Klinikksjef Tom Nordby