Bruk brodder!

- Jeg ser med gru fram mot at mildværet nå skal komme. Gå forsiktig på glatta så vi unngår mange bruddskader, oppfordrer Asbjørn Sorteberg, avdelingssjef ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 15.12.2022
Asbjørn Sorteberg, avdelingssjef ortopedisk avdeling
Avdelingssjef Asbjørn Sorteberg, ortopedisk avdeling i Sykehuset Østfold.

Værmeldingen for de neste dagene tyder på store temperaturforskjeller.
- Når vi går fra mange kuldegrader til plussgrader, vet vi at det blir ekstremt glatt. Bruk brodder, selv på korte turer til postkassa eller når du skal hente ved. Og dropp joggeturen! Ett skritt kan være nok til at uhellet er ute, sier Sorteberg.

Foreløpig har ikke ortopedisk avdeling fått inn spesielt mange med bruddskader, men avdelingssjefen vet at dette kan snu raskt.

- Vi vet at antall pasienter med bruddskader går opp så snart det blir veldig glatt, og vi må forvente langt flere øyeblikkelig hjelp-pasienter med bruddskader i dagene framover enn vi har hatt hittil i vinter. Øyeblikkelig hjelp-pasienter må prioriteres av ortopedene. Så hvis pågangen blir stor, risikerer vi at planlagte operasjoner må utsettes. Dette håper vi å unngå, sier han.

Kan ta tid

Et brudd er ofte svært smertefullt, men at en pasient har et brudd, betyr ikke alltid at pasienten skal opereres med det samme. Enkelte brudd, som hoftebrudd, ønsker vi å operere relativt raskt, helst innen to døgn. Ved andre brudd kan det være nødvendig å vente av ulike årsaker, slik som hevelse eller sårskader.

- Enkelte brudd ser vi også an for å se om det kan behandles uten operasjon, men vi kontrollerer disse bruddene hyppig for å se at de ikke gror feil. Det kan være lenge å vente for en som har det vondt, men det er nødvendig medisinsk, sier Sorteberg.

Stor pågang

Sykehuset har lenge hatt stor pågang av pasienter til de fleste avdelinger, og nå er det også stadig flere pasienter som kommer til akuttmottaket med ulike luftveisinfeksjoner som korona, RS og influensa.

Stor pågang i akuttmottaket betyr at pasienter det haster mest med, må gå først. Det betyr at det kan bli lange ventetider for pasienter som ikke trenger akutt hjelp. Dette kan for eksempel være pasienter med bruddskader.

- Hvis hver og en gjør hva vi kan for å unngå å falle, kan vi kanskje slippe et rush av bruddpasienter. Og det er viktig å huske at alle kan falle, uansett alder. Så fest broddene og gå forsiktig, så du ikke risikerer å måtte feire jul på Kalnes, sier han.