Bredt tilbud i Sykehuset Østfold

Rehabilitering er vesentlig for å få pasienter på beina igjen etter en skade eller sykdom. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har spesialister som kan bistå innenfor en rekke fagfelt.

Anne-Grete Melkerud
Publisert 18.10.2022
Medarbeidere i fysikalsk medisin og rehabilitering Moss
I Moss: F.v. Seksjonsleder Linda Hatwell, lege Gry R. Guleng Berger, HiA-rådgiver (NAV) Solveig B. Fawar og ergoterapeut Hilde A. Ødegaard.
Anette Siebenherz

Anette Siebenherz

Det har vært en stor utvikling innen fagfeltet fysikalsk medisin og rehabilitering de siste årene, og avdelingen har et bredt tilbud til pasienter som har behov for å bli fulgt opp av spesialister.

- Vi har fortsatt pasienter som skal henvises videre til spesialiserte institusjoner, men mange kan også få tilbud om videre oppfølging i Sykehuset Østfold, sier avdelingssjef Anette Siebenherz.

Internt i sykehuset bistår egne rehabiliteringskoordinatorer i avdelingen med å finne fram til rett tilbud når pasienten har behov for rehabilitering etter at de skrevet ut av sykehuset.

- Noen pasienter har behov for opphold på en rehabiliteringsinstitusjon, mens andre kan ha stor nytte av kursene vi tilbyr. Et eksempel er hjertepasienter. Vi har god erfaring med «hjertetrimmen» i Moss hvor pasienter kan delta både på nybegynnerkurs og kurs for viderekomne, sier Siebenherz.

Stor utvikling

I 2017 ble fysioterapiavdelingen i sykehuset til avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdelingen er inndelt i to seksjoner; en i Moss og en på Kalnes.

- Det har vært en stor utvikling innenfor vårt fagfelt, og tilbudet har blitt mye mer spesialisert, sier Linda Hatwell, seksjonsleder i Moss.

Seksjonen i Moss består av 32 medarbeidere. Fire leger, tre sekretærer, en sosionom, to ergoterapeuter og 22 fysioterapeuter tar imot et bredt spekter av polikliniske pasienter.  Noen har vært utsatt for alvorlige ulykker, noen har diffuse smerter i hofter, skuldre, knær og ankler på grunn av slitasje, og andre har behov for opptrening etter sykdom. Seksjonen har også tre håndterapeuter.​

Tverrfaglig

Spesialistene undersøker og behandler pasienter, også ved bruk av ultralydapparat ved behov. Når diagnosen er satt og funksjonsnivået kartlagt, samarbeider de ulike yrkesgruppene i avdelingen tett om tilpasset opptrening og tilpasning av hjelpemidler.

- Dette er en avdeling hvor det tverrfaglige samarbeidet står høyt. Vi jobber også tett med andre avdelinger i sykehuset, sier Hatwell.

Nytt tilbud

Seksjonens nyeste tilbud er kurset «Helse og arbeid». Her er også NAV inkludert i samarbeidet. Dette er et tilbud til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut.

- Her ønsker vi å komme inn så tidlig som mulig. Aller helst før personen blir sykmeldt. Lege, fysioterapeut, ergoterapeut og en fast representant fra NAV jobber sammen med pasientene for å gjøre dem i stand til å mestre sine helseutfordringer, forklarer seksjonslederen.

Flest inneliggende

Seksjonen på Kalnes tar også imot polikliniske pasienter, men her er hovedvekten av pasientene inneliggende. Av seksjonens 25 fysioterapeuter, er det kun seks som kun jobber med poliklinikk. 

- Fysioterapien har blitt veldig spesialisert de siste årene. Noen er best på knær, andre på skuldre eller ankler, og vi har egne fysioterapeuter som har spesialisert seg på de minste og som jobber på barsel, nyfødtintensiv og barne- og ungdomsklinikken. Vi har også en håndterapeut.​ Men selv om alle har sitt spesialfelt, er det viktig at de kan nok om kollegaers fagfelt til å kunne steppe inn for hverandre, sier Janne Hensmo Sjo, seksjonsleder på Kalnes.

I tillegg til fysioterapeuter består avdelingen av ergoterapeuter, logoped, sosionom og sekretærer.
- For noen pasientgrupper er det selvfølgelig at fagområdene samarbeider tett om pasienten. For eksempel når det gjelder nevrologiske pasienter, sier seksjonslederen.

Flere henvisninger

Mens de fleste kursene og gruppetreningene for pasienter foregår i sykehuset i Moss, har kreftpasienter nå også et eget etterlengtet rehabiliteringstilbud på Kalnes.
- Vi skulle gjerne hatt flere tilbud på Kalnes, men mangel på rom gjør det vanskelig, sier Hensmo Sjo.

For å delta på kurs eller få time hos en av spesialistene i avdelingen, må pasientene henvises til sykehuset. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering merker at hele fagfeltet har fått mye mer oppmerksomhet de siste årene.

- Det er mange som har stor nytte av å få behandling av fysioterapeuter utenfor sykehuset, men vi merker at stadig flere pasienter henvises til spesialistene i sykehuset for vurdering og utredning, sier Siebenherz.

Medarbeidere i fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes

På Kalnes: F.v. Fysioterapeut Camilla Kvisler, ergoterapeut Celine Berntsen, fysioterapeut Mina Tegneby, fysioterapeut Hilde Nesengen, ergoterapeut Ida Knape og seksjonsleder Janne Hensmo Sjo.

Her finner du mer informasjon om tilbudene i avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering:


Fysikalsk medisin og rehabilitering Moss - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)

Fysikalsk medisin og rehabilitering Kalnes - Sykehuset Østfold (sykehuset-ostfold.no)