Brann på gastrokirurgisk døgnområde

Brannalarmen på Sykehuset Østfold Kalnes gikk 03:08 tirsdag morgen etter branntilløp på et pasientrom. Pasienten som oppholdt seg på rommet ble umiddelbart evakuert.

Bjørn Hødal
Publisert 14.02.2017

Pasienten behandles for røykskader, og tilstanden på pasienten betegnes som stabil. En medarbeider som bistod under evakueringen får behandling for lettere røykskader. To sengetun med i alt 18 pasienter ble evakuert til andre døgnområder på sykehuset. Årsaken til evakueringen er noe røyk samt at sprinkelanlegget ble utløst.

Årsaken til brannen er foreløpig uklar, og er under etterforskning av politiet. Brannen ble effektivt slukket av sykehusets sprinkelanlegg, og det var aldri fare for at brannen skulle spre seg. Saneringspersonell er i gang med å vaske og å rydde. Tirsdag morgen er det foreløpig uklart når sengeområdet kan tas i bruk igjen.