Blant de første med spesialistutdanning innen rus og avhengighet

Sykehuset Østfold er godkjent som utdanningsinstitusjon, og er først ut i Helse Sør-Øst med å tilby komplett utdanningsløp innen rus og avhengighetsmedisin.

Cecilie Sommer-Mathiesen
Publisert 12.09.2017
Sist oppdatert 18.01.2018
Overlege og spesialist Finn Normann Thoresen og avdelingssjef Bernt Werner Pettersen i avdeling for rusbehandling i Sykehuset Øs
Overlege og spesialist Finn Normann Thoresen og avdelingssjef Bernt Werner Pettersen i avdeling for rusbehandling i Sykehuset Østfold. Foto: Sykehuset Østfold

​- Dette er rett og slett en happening. Den forrige nye medisinske spesialiteten som ble godkjent var nukleærmedisin i 1997, så det at vi nå har fått en slik godkjennelse er stort, sier overlege Finn Normann Thoresen ved sosialmedisinsk poliklinikk i Fredrikstad. Han er en av to godkjente spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin i Sykehuset Østfold, og gleder seg stort over at SØ nå også er godkjent som utdanningsinstitusjon. Det vil si at leger kan ta spesialistutdanning innen rus- og avhengighetsmedisin.
- Det er det kun ett sykehus til i Norge som er, og vi er det første sykehuset i Helse Sør-Øst som har fått godkjenning for hele spesialistutdanningsløpet på 3,5 år, sier avdelingssjef Bernt Werner Pettersen ved avdeling for rusbehandling.
Ett års tjeneste i psykisk helsevern og 0,5 år annen relevant tjeneste hører også med i 5 års tjeneste for hovedspesialiteten.

Spisser kompetansen

I forbindelse med rusreformen i 2004 ble behandling av rus- og avhengighetsproblematikk en del av spesialisthelsetjenesten.
- Kravet til samstemte og kvalitetssikrede tjenester ble mer formalisert, og pasientene fikk rettigheter gjennom lovverket på lik linje med andre pasienter i spesialisthelsetjenesten, sier Thoresen.
Den medisinske spesialiteten innen rus- og avhengighetsmedisin ble etablert i 2014. 
Leger som allerede har jobbet med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har i en overgangsfase kunne søke om å få sin kompetanse og erfaring spesialistgodkjent. I Sykehuset Østfold har Finn Thoresen og Lars Westerbø Berg blitt spesialistgodkjent. Nå er det kun de ordinære kravene til spesialistgodkjenning som er gjeldende.

- Etter rusreformen var det mange som fryktet de hvite frakkenes inntog i rusfeltet. Men den tverrfaglige kompetansen har økt veldig, og det er mye fokus på annet enn bare diagnose og medisiner. Vi tvinges til å ha et helhetlig fokus på pasientene, og den medisinsfaglige kompetansen blir nå mer spisset inn mot rusmiddelfeltet, sier avdelingssjef Bernt Werner Pettersen.
Mellom 140 og 150 årsverk jobber i Sykehuset Østfolds avdeling for rusbehandling i dag. Medarbeiderne er fordelt på fem poliklinikker hvor det jobber rundt 70 behandlere, samt to døgnavdelinger for avgiftning og utredning i Moss.

- Stor betydning

- Vi har hatt leger i spesialisering (LIS) hos oss, som har valgt å jobbe med rus i ett års tid. Etterhvert håper jeg vi får stadig flere leger som velger å utdanne seg innen denne retningen, sier Pettersen. Han påpeker at det i mange år har vært utfordringer med rekruttering på legesiden. Å bruke sykehusets spesialistgodkjenning i forbindelse med rekruttering, vil forhåpentligvis gi resultater.
- Å kunne gi mulighet for et komplett utdanningsløp er attraktivt, og det stiller krav til innhold i tjenestene våre og en bevissthet i forhold til den jobben vi gjør. Men vi har kunnskapen, og når fagmiljøet vokser, så vil det komme hele avdelingen til gode, sier Bernt Werner Pettersen fornøyd.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

​• De regionale helseforetakenes plikt til å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven. Det vil si et tilbud som inkluderer det medisinskfaglige, psykologfaglig og sosialfaglige.
• TSB omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske behandling, samt ambulante tjenester. TSB har også ansvar på områder som avrusning og øyeblikkelig hjelp. Tvangsbehandling etter Lov om kommunale  helse- og omsorgstjenester §§ 10.2 og 10.04.
• Sykehuset Østfold fikk i august Helsedirektoratets godkjenning for hele TSB-forløpet innen spesialistutdanningen innen rus- og avhengighetsmedisin